Zbernicový modul MVK Metall Safety | Murrelektronik

MVK Metall Safety

Zbernicový modul pre aktívnu bezpečnosť

Optimálna ochrana pre človeka a stroj

V rámci automatizácie sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Zbernicový modul MVK Metall Safety predstavuje zaujímavé riešenie pre aktívnu bezpečnostnú techniku. Umožňujú inštalácie podľa Safety Integrity Level 3 (podľa IEC 61508 a IEC 62061) a Performance Level e (podľa EN ISO 13849-1). MVK Metall Safety existuje vo vyhotovení ako čistý vstupný modul, ako aj modul so zmiešanými vstupmi a výstupmi.

Málo inštalačných nákladov, veľa diagnostiky

  • krátke I/O-vedenia k aktívnym prvkom a senzorom
  • konektorové pripojenia
  • zabraňuje chybám pri kábeláži
  • rozsiahle možnosti diagnostiky
  • nachádzať chyby namiesto hľadať
  • odolný vďaka kovovej skrini a robustnému vyhotoveniu
  • najvyššia odolnosť voči rázovému a vibračnému zaťaženiu
Bezpečnosť proti priečnemu skratu
Bezpečné adresy
Diagnostika
Doba diskrepancie
Druh ochrany IP67
Optická podpora
PROFINET/PROFIsafe
Robustná mechanika
Okamžité rozpoznanie chýb

Pri MVK Metall Safety je pre každý vstup k dispozícii separátny parametrizovateľný taktovací signál. Pri výskyte priečnych skratov v dôsledku stlačení káblov alebo uzemnení sú tieto okamžite rozpoznané.

Špecifická bezpečnostná konfigurácia v systéme PROFINET

Komponenty relevantné z hľadiska bezpečnosti majú v rámci systému PROFINET vlastné bezpečnostné adresy. Pri MVK Metall Safety možno bezpečnú adresu nastaviť prostredníctvom troch otočných spínačov, ktoré sú ľahko prístupné na module.

Piktogram diagnostiky spoločnosti Murrelektronik
Rozsiahle diagnostické možnosti

Možné chyby, ako je preťaženie, skrat snímača alebo prerušenie kábla, sa monitorujú osobitne pre každý kanál. Ak sa vyskytnú chyby, je to signalizované rozsvietenou LED diódou priamo v postihnutom zásuvnom mieste. Príslušné hlásenie sa vyšle tiež do riadiaceho systému.

Vyrovnanie časových oneskorení

Ak sa vstupné zásuvné miesto používa s dvoma kanálmi, môžu nastať časové oneskorenia; napríklad v dôsledku rôznych snímačov. Tieto oneskorenia môžu byť vyrovnané nastaviteľnou dobou diskrepancie.

Piktogram triedy ochrany IP spoločnosti Murrelektronik
Rezistentné voči vplyvom okolitého prostredia

Komponenty sú prachotesné, chránené pred dotykom a chránené proti krátkodobému ponoreniu (30 minút pri hĺbke vody jeden meter).

Piktogram vizuálnej podpory spoločnosti Murrelektronik
Žltá farba predstavuje bezpečnosť

Označovacie štítky na module a na zásuvných miestach sú žlté. Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o bezpečnostný výrobok. Žlté sú aj svetelné vodiace krúžky a držiaky kontaktov na zásuvných miestach.

Piktogram systému Profinet Profisafe spoločnosti Murrelektronik
Bezpečný protokol priemyselnej zbernice

Bezpečnostne relevantné dáta sa prenášajú prostredníctvom PROFIsafe, bezpečnostným rozšírením PROFINET-u. Tento protokol priemyselnej zbernice je štandardom v priemyselných aplikáciách. To znamená: Existujúcu komunikačnú štruktúru možno naďalej používať. Znižujú sa tým nároky na inžiniering a inštaláciu.

Povrchovo zušľachtené teleso a kompletné zapuzdrenie

Teleso z tlakovo liateho zinku pozostáva z jedného kusa a je povrchovo zušľachtené. Odoláva iskrám vznikajúcim pri zváraní a zodpovedá požiadavkám druhu ochrany IP67. Dá sa preto používať aj v náročnom priemyselnom prostredí. Vďaka svojmu kompletnému zapuzdreniu je tento modul odolný voči vibračnému zaťaženiu (vibrácie 15 g, rázy 60 g).

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...