My ako zamestnávateľ | Murrelektronik

Murrlektronik
hľadá ľudí, ako ste Vy

Hľadáme

angažované osobnosti,
ktoré majú radosť zo svojej práce, nechcú stagnovať ale naopak, chcú rásť spolu s nami.

 

Dávame

priestor Vašim nápadom.
Skúsení profesionáli, ktorí rozumejú svojmu remeslu a chcú ísť novými cestami, sú u nás na správnej adrese.

 

Ponúkame

úspešný štart Vášho pracovného života.
Pre nových zamestnancov, nastupujúcich do zamestnania, ktorí chcú budovať s nami svoju úspešnú budúcnosť.

 

Pozývame Vás

Zoznámte sa s našou aktuálnou ponukou pracovných miest.

 

My ako zamestnávateľ

Základom nášho úspechu sú v prvom rade naši angažovaní zamestnanci, inovatívne produkty, výrazná orientácia na zákazníka a vývoj trhu, efektívna logistika a zodpovednosť za kvalitu.

Sme na to hrdí. Pretože dnes má naša spoločnosť vedúce postavenie nielen v národnom, ale aj medzinárodnom merítku.

V spoločnosti Murrelektronik sa špecializujeme na vytváranie spoľahlivých spojení. A to nielen v technickom zmysle. Ale aj čo sa týka osobitnej blízkosti k našim zamestnancom. Z tohto dôvodu je pre nás dôležité, aby boli naši zamestnanci spokojní a cítili sa dobre. 

Spoločnosť Murrelektronik ako zamestnávateľ
Prvé zoznámenie

V prvý pracovný deň absolvujete komplexné školenie, týkajúce sa Vášho budúceho pracovného zaradenia. Podpora zo strany Vašich nových kolegov a kontaktných osôb Vám v prvých mesiacoch pomôže zapracovať sa do Vašej každodennej práce. Hneď od začiatku budete súčasťou nášho tímu.

Spätná väzba

V pohovoroch s Vašim nadriadeným pracovníkom budete môcť prediskutovať možnosti Vášho ďalšieho rozvoja, budete mať možnosť vyjadriť sa k pracovnému prostrediu, Vášmu pracovnému miestu a spoločne stanoviť ciele pre ďalšie obdobie. Férový prístup, transparentnosť a orientáciu na budúcnosť považujeme za veľmi dôležité.

Uznanie

Súčasťou našej podnikovej kultúry je úcta k našim zamestnancom. S viac ako 3200 zamestnancami na celom svete sú pre nás spolupráca a tímová práca obzvlášť dôležité. Posilňujeme ju nielen spoluprácou presahujúcou jednotlivé úseky, ale aj spoločnými výletmi, ako je napríklad naša obľúbená letná slávnosť.

Globalizácia

S 5 výrobnými prevádzkami a mnohými obchodnými zastúpeniami sme prítomní v 50 krajinách. Vďaka medzinárodným projektom a našej globálnej sieti máte možnosť získavať cenné skúsenosti ihneď od začiatku Vašej kariéry.

Rozmanitosť

Pre nás ako spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou sú rôznorodosť a rozmanitosť otázkami každodenného pracovného života. Nezávisí na štátnej príslušnosti, veku či pohlaví, my vážime si každého zamestnanca osobne a rešpektujeme jeho názory a správanie.

Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...