Automation in the automotive industry | Murrelektronik
Spoločnosť Murrelektronik ponúka produkty a riešenia pre automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Murrelektronik je Vaším partnerom v automobilovej branži

Od lisovne cez výrobu karosérií, lakovaciu linku a výrobu agregátov až po konečnú montáž – v automobilovom odvetví musia byť všetky procesy navzájom zosúladené až do najmenších detailov. Spoľahlivosť je rovnako dôležitá ako vysoká disponibilita, pretože je dôležité zabrániť drahým prestojom.

Dôležitú prierezovú funkciu zohráva dopravná technika. Elektrické visuté dopravníky alebo dopravné systémy bez vodiča premiestňujú časti vozidla medzi jednotlivými systémami. Dopravná technika slúži súčasne ako zásobník dielcov. Tieto procesy musia prebiehať hladko. Preto sú diagnostické možnosti v takýchto systémoch veľmi dôležité.

Mnohostranné: Procesy v automobilovom priemysle

Charging station for electric vehicles

New Energy Vehicles

Pomôžte spoluutvárať technológie zajtrajška už dnes

Výroba vozidiel prevádzkovaných na elektrickú batériu alebo palivové články, kladie veľké výzvy nielen na výrobcov automobilov, ale aj na výrobcov príslušnej nabíjacej infraštruktúry. Nie je dôležité či v hrubej stavbe, montáži batérií alebo napríklad pri vývoji elektrolyzérov na výrobu vodíka – automatizačné a industrializačné riešenia spoločnosti Murrelektronik zvyšujú ekonomickosť výrobných procesov.

Paint Shop & Assembly

Viacstupňový proces lakovania

Viacstupňový proces lakovania je zameraný flexibilne, pretože na jednej lakovacej linke sa často postrekujú rôzne typy vozidiel v rôznych farbách. Aby sa predišlo prestojom, nevyhnutná je vysokú spoľahlivosť systému. Inštalačné riešenia v konečnej montáži musia byť navrhnuté flexibilne, keďže požiadavky sa pravidelne menia. Manipuláciu uľahčujú kompaktné konštrukčné tvary použitých výrobkov.

Lakovňa a montovňa v automobilovom priemysle
Výroba motorov a prevodoviek v automobilovom priemysle

Powertrain

Výroba agregátov a prevodoviek

Pokiaľ ide o výrobu agregátov a prevodoviek, sú potrebné komponenty, ktoré sú odolné voči olejom a mazivám. Inštalačné riešenia musia byť nákladovo efektívne a flexibilné, pretože každé zariadenie predstavuje novú výzvu. Je dôležité, aby komponenty boli malé, pretože v strojoch je k dispozícii iba obmedzený priestor.

Body Shop

Robustné komponenty s druhom ochrany IP67

V drsnom priemyselnom prostredí výroby karosérií sú potrebné robustné a odolné komponenty s druhom ochrany IP67, ktoré nie sú citlivé na iskry vznikajúce pri zváraní a sú veľmi odolné voči vibráciám. Rozsiahle diagnostické možnosti by mali znižovať prestoje. Pri výmene nástroja na robote je fókus zameraný na rýchle nábehové doby, napríklad pri konceptoch Fast-Start-Up alebo QuickConnect. Komunikácia cez priemyselnú zbernicu pomocou technológie medených alebo optických vlákien zaisťuje bezporuchový prenos údajov.

Karosáreň v automobilovom priemysle
Lisovňa v automobilovom priemysle

Press Shop

Vysoký stupeň automatizácie v lisovniach

Stupeň automatizácie v lisovniach je extrémne vysoký. Všetky kroky vo výrobnom procese prebiehajú plne automaticky. Komponenty musia byť odolné proti vibráciám a otrasom. Vyžaduje sa maximálna spoľahlivosť a stála dostupnosť, pretože výpadky sa môžu rýchlo stať drahými. Krátke časy na výmenu nástrojov a rýchle uvedenie do prevádzky sú veľmi dôležité.

Produkty vedené v zoznamoch

Tieto produkty sú vedené v zoznamoch schválených produktov všetkých známych výrobcov a dodávateľov vozidiel (kategória Tier 1).

Celosvetové poradenstvo a podpora

Globálny tím pre automobilový priemysel spoločnosti Murrelektronik podporuje a radí spoločnostiam v tomto odvetví v záležitostiach so špeciálnymi znalosťami z odvetvia po celom svete.

Zníženie drahých prestojov

S diagnostickými možnosťami produktov, riešení a konceptov spoločnosti Murrelektronik je časovo náročné riešenie problémov minulosťou – čo znamená zvýšenie disponibility strojov.

Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...