Riešenia IP67 pre obrábacie stroje | Murrelektronik
Spoločnosť Murrelektronik ponúka produkty a riešenia pre strojárenský priemysel

Obrábacie stroje

Dobrý pocit pri výbere správneho inštalačného konceptu

Oblasť výroby obrábacích strojov pokrýva široké pole. Požiadavky a želania zákazníkov v oblasti decentralizovanej inštalácie sú pritom rovnako rozdielne, ako samotné stroje a zariadenia. Avšak, samozrejme, existujú aj spoločné menovatele: Požadovaná je vždy hospodárnosť, nízke celkové náklady a vyššia konkurencieschopnosť.

Dobré inštalačné koncepty spájajú úsporným spôsobom všetky IO body s riadiacim systémom. Preto spoločnosť Murrelektronik ponúka pre konkrétnu výzvu nielen jedno riešenie. Naopak, vybrať si môžete z množstva pasívnych a aktívnych inštalačných konceptov a z rôznorodých štruktúr (cyklické štruktúry, lineárne štruktúry, hviezdicové topológie) – možností je veľa a dajú sa tiež navzájom kombinovať.

Rezačka kovov v priemyselnej oblasti obrábacích strojov

Obrábacie stroje na trieskové obrábanie

Moduly Murrelektronik na použitie v obrábacích strojoch na trieskové obrábanie

V obrábacích strojoch na trieskové obrábanie sa opracúvajú obrobky pod intenzívnym pôsobením chladiacich látok a mazív. Prívod materiálov, bezprostredná oblasť spracovania a odvoz triesok tvoria uzavretý systém. Odporúčanými produktmi spoločnosti Murrelektronik pre obrábacie stroje sú napríklad MVK Metall, MVK Metall Safety, Impact67, Cube67 alebo pasívne rozbočovače – úspešne ich používajú mnohí poprední výrobcovia obrábacích strojov. Moduly Murrelektronik pre použitie v obrábacích strojoch na trieskové obrábanie sú kompletne zapuzdrené a kompaktné, sú odolné voči chladiacim látkam a mazivám a robustné voči pôsobeniu vibrácií a otrasom. Tieto moduly umožňujú „zmenu riadenia bez zmeny systému“ – jednoznačný a jedinečný charakteristický znak systému Cube67.

Montážna a manipulačná technika

Spoločnosť Murrelektronik odporúča inštalačné koncepty s nasledujúcimi produktmi

V strojoch a zariadeniach pre montáž a manipuláciu s jednotlivými komponentami s konečným opracovaním sa odporúča inštalácia konceptov s produktmi ako sú Cube67, moduly s rozhraním AS, Impact67 alebo pasívne rozbočovače. Tieto umožňujú decentralizované riešenia a vytvorenie dostatku miesta v rozvodnej skrini. Sú prachotesné zodpovedajúc druhu ochrany IP6X. A umožňujú aj v zariadeniach s veľkou priestorovou rozľahlosťou ekonomicky efektívne inštalačné koncepty.

Montážne a manipulačné zariadenia v priemyselnej oblasti obrábacích strojov
Vstrekovací lis v priemyselnej oblasti obrábacích strojov

Vstrekovacie lisy

Požadované sú komponenty automatizačného systému s kovovým telesom.

V prípade výroby dielcov z kvapalného kovu alebo plastu musia byť komponenty automatizačného systému nevyhnutne chránené kovovým telesom. Z uvedeného dôvodu sa pre inštalácie v strekovacej oblasti odporúča zbernicový modul MVK Metall. Pri sprievodnej manipulácii, resp. v oblasti privádzania sú veľmi atraktívnymi riešenia s Cube67 alebo pasívnymi rozbočovačmi. Výhodou pri tomto riešení je skutočnosť, že sa všetky funkcie nachádzajú v kovovom telese, ktoré je odolné voči akýmkoľvek vplyvom. Všetky riešenia priemyselných zberníc poskytujú možnosť optimálnej diagnostiky a zabezpečujú vysokú flexibilitu.

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO)

I/O moduly spoločnosti Murrelektronik s druhom ochrany IP67 skracujú časy montáže.

Ochrana ľudí a strojov

V prípade poruchy zabezpečujú komponenty od spoločnosti Murrelektronik bezpečné vypnutie. Bezpečné vstupy a výstupy sú kombinované v module IP67. Tým je umožnené realizovať bezpečnostné funkcie PL e/kat. 4 podľa ISO 13849, resp. SIL3 podľa IEC 62061.

Vysoká miera disponibility stroja

Rozsiahle diagnostické funkcie umožňujú rýchle nachádzanie chýb. To znižuje prestoje. Diagnostiku možno vykonávať s presnosťou na PIN. Diagnostická brána Cube67 umožňuje vizualizáciu stavu stroja a zariadenia v nadradených systémoch.

Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...