Flexibilné riešenia pre mobilné aplikácie | Murrelektronik

Mobilné aplikácie

Nové spôsoby inštalácie mobilných strojov

Vysušené polia, v ktorých poľnohospodárske stroje víria prach. Zľadovatené cesty, spojazdňované posypovými vozidlami. Premočená lesná pôda, na ktorej lesné kombajny bojujú s bahnom a blatom.

Úžitkové a špeciálne vozidlá musia pracovať spoľahlivo a výkonne po mnoho rokov v tých najnáročnejších podmienkach. Ich nákupná cena by nemala byť vysoká, zároveň by sa však v prípade poruchy mali dať rýchlo opraviť.

Murrelektronik ponúka komponenty, ktoré práve toto umožňujú. Realizujú sa s nimi inštalačné koncepty, ktoré sa dajú rýchlo nainštalovať do stroja a pri ktorých sa napríklad poškodené káble dajú s minimálnym úsilím vymeniť za nové. Riešenia spoločnosti Murrelektronik sú tak v porovnaní s káblovými zväzkami tou lepšou alternatívou. Výrobca dokáže v rovnakom čase vyrobiť viac strojov, používatelia týchto strojov profitujú z kratšej doby potrebnej na servis a z maximalizovanej produktivity.

Kabeláž snímačov a spúšťačov pre mobilné aplikácie

Zapojenie snímačov a akčných členov

Rôznorodé možnosti riešení

Ak sa snímače alebo akčné členy (napr. hydraulické ventily, teplotné snímače, tlakové prevodníky, otočné snímače ) pripájajú na riadiacu jednotku, sú rozbočovače Murrelektronik dokonalým riešením. Umožňujú redukovať existujúce káblové zväzky, v tom najlepšom prípade ich dokonca nahradiť.

V každom prípade sa inštalácia výrazne zjednodušuje. Pripojovacie konektory produktov Murrelektronik sú robustné a kompaktné, mnohonásobne testované a úspešne overené v praxi v priebehu mnohých rokov. Zásuvné konektory, materiál a dĺžka káblov sú voľne voliteľné, s možnosťou dodania často už od jedného kusa.

Distribúcia signálu

S Murrelektronik MVP Xtreme a Xtreme DB

S pasívnymi rozvádzačmi a vhodnými káblami je možné koncepciu modulárnej inštalácie pohodlne a bez námahy nainštalovať do mobilných strojov. Použitie prefabrikovaných pripojovacích káblov bráni nesprávnemu priradeniu pripojovacích konektorov. Ultra jasné LED diódy zobrazujú stav signálu počas prevádzky aj na priamom slnečnom svetle. Čistenie silným prúdom vody prestáva byť odstrašujúce.

Signalizácia a distribúcia pomocou jednotiek Murrelektronik MVP XTREME a XTREME DB pre mobilné aplikácie
Kabeláž a distribúcia na základe CAN s triedou ochrany IP65/67 pre mobilné aplikácie

Zapojenie a distribúcia na báze CAN

Druh ochrany IP65/67

Pri prepájaní stroja so zbernicovými komponentmi sa musí pracovať dôsledne a svedomite, aby sa predišlo chybám pri inštalácii a dodržali limitné hodnoty. S vopred štandardne vyhotovenými, otestovanými a dokonale tienenými pripojovacími káblami a distribučnými systémami spoločnosti Murrelektronik je možné takéto zdroje chýb vylúčiť. Z tejto vysokokvalitnej inštalácie profitujú aj koneční zákazníci vo forme minimálnych dôb výpadkov a časov potrebných na opravy.

Modulárne a flexibilné káblové zväzky

Modulárna štruktúra káblových zväzkov Murrelektronik umožňuje zmeniť zapojenie aj krátkodobo, napríklad pri ďalších signáloch alebo zmene dĺžky káblov. Vytvára sa tým nezávislosť od výrobcov konfekčných materiálov.

Konzistentné, odolné komponenty s dlhou životnosťou

Skracujú sa časy uvedenia do prevádzky a prestoje znižujú na minimum. Použitie zásuvných komponentov umožňuje kvalitatívne rovnocennú opravu.

Riešenia v oblasti zapojení a distribúcie pre CAN a ethernet

Zapojenie účastníkov zbernice je realizované prehľadne a profesionálne. Predchádza sa tým problémom s komunikáciou.

Táto webová stránka automaticky umiestňuje súbory „cookies“, aby Vám zjednodušila obsluhu. Ak budete pokračovať vo vyhľadávaní, súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie nájdete tu.

Dobrý deň
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...