Výhody IO-Link-u | Murrelektronik
Rozhranie Murrelektronik IO-Link

Výkonné inštalačné koncepty s IO-Link

Výrobné procesy sa stávajú rýchlejšími, flexibilnejšími a úspornejšími. V moderných strojoch a zariadeniach sa pre ne zaznamenáva mnoho údajov. Pripojenie inteligentných zariadení, ktoré pracujú s komunikačným štandardom IO-Link, výrazne zjednodušuje zaobchádzanie s týmto množstvom údajov a vytvára transparentnosť od úrovne snímačov a akčných členov až po Cloud. Spoločnosť Murrelektronik je expertom, keď ide o to, aby sa zapojili zariadenia IO-Link mimoriadne efektívne a šikovne do inštalácie strojov.

Wolfgang Wiedemann – vedúci oddelenia automatizácie a podpory predaja

Komunikačný štandard IO-Link zvyšuje efektivitu, flexibilitu a hospodárnosť strojov. Murrelektronik vytvára infraštruktúru na prenos údajov.

Wolfgang Wiedemann, špecialista IO-Link

Aké sú hlavné výhody IO-Link?

IO-Link skracuje doby na uvedenie do prevádzky

Pre komunikáciu IO-Link nie sú potrebné tienené vodiče. Namiesto toho sa používajú štandardizované priemyselné zásuvné konektory (M12 alebo M8), ktoré sa dajú pripojiť jednoduchšie a sú efektívnejšie z hľadiska nákladov. Údaje s parametrami pre inteligentné snímače alebo akčné členy prichádzajú priamo z riadenia a parametre sa nemusia nastavovať manuálne. Stroj je rýchlejšie pripravený k prevádzke.

IO-Link znamená revolúciu
Servis a údržba

Pretože sa procesné údaje zariadení IO-Link dodávajú v jasnom texte, majú servisní technici prvotriedny náhľad do procesov a stavov aplikácie. Dajú sa predvídavo realizovať opravy a etablovať nové koncepty údržby. Tiež diaľková údržba sa dá jednoducho zorganizovať.

IO-Link znižuje náklady

Odpadajú drahé analógové karty v riadení. Štandardné vodiče sú vhodnejšie než tienené vodiče. Vďaka konfigurovateľným snímačom a akčným členom je potrebných menej rôznych variantov. Obstarávacie procesy sú jednoduchšie a je potrebného menej miesta v sklade. Toto všetko bezprostredne znižuje náklady.

IO-Link zvyšuje produktivitu

Pri IO-Link sa uložia parametre zariadenia priamo v Master. Ak sa vymení prístroj, dajú sa priamo preniesť na nové súčiastky. Výrazne to zjednodušuje výmenu v prípade servisu a znižuje vo veľkej miere doby prestojov.

IO-Link s Murrelektronik

Spoločnosť Murrelektronik je kompetentným poradcom v implementácii inštalačných konceptov, perfektne zladených na aplikácie. Spoločne s Vami analyzujeme štruktúru vašich zariadení a strojov - a dávame pozor hlavne na počet a tiež polohu vstupných a výstupných bodov, na ktorých sú zapojené snímače, akčné členy a moderné zariadenia. Vyvíjame z množstva rôznych koncepčných podnetov spoločne s Vami inštalačný koncept, ktorý je perfektne ušitý na mieru podľa Vašich požiadaviek. Pre všetky tieto koncepty je rovnaké jedno: Nadväzujú komunikáciu IO-Link úsporným a efektívnym spôsobom.

Kompaktné zbernicové moduly od spoločnosti Murrelektronik (MVK Metall, MVK Fusion, Impact67, Solid67) disponujú portami schopnými funkcie IO-Link a zapájajú zariadenia jednoduchým spôsobom do inštalačného konceptu. S MVK Fusion sa dokázali po prvý raz stelesniť štandardné IO, bezpečnostne orientované aplikácie a tiež zariadenia IO-Link v jednom module. Mimoriadne zaujímavá je integrácia Cube67 IO-Link-Master v inštaláciách Cube, kompaktnom a modulárnom zbernicovom systéme spoločnosti Murrelektronik. Pod zbernicovým uzlom sa dá pripojiť až do 128 zariadení IO-Link.

Spoločnosť Murrelektronik ponúka praktické príslušenstvo, aby sa stali inštalačné koncepty so zariadeniami IO-Link, ktoré sú v nich zapojené, maximálne úspornými. Rozbočovače IO-Link umožňujú, aby sa znásobil počet digitálnych portov IO jednoduchým spôsobom. Pomoco IO-Link/analógových konvertorov spoločnosti Murrelektronik sa dajú pripojiť analógové snímače a akčné členy bez komplikácií k IO-Link-Master. Indukčné spojovacie členy IO-Link spoločnosti Murrelektronik prenášajú energiu a obojsmernú komunikáciu IO-Link bez kontaktu cez vzduchovú štrbinu, IO-Link-Master a prístroje sa dajú spojiť v krátkom čase (10 ms) a takisto rýchlo opäť odpojiť. Dokonca aj spínacie sieťové zdroje Emparro67 určené na používanie v oblasti IP67 sa dajú ovládať cez IO-Link.

Súbor IODD (IO Device Description) je popisný súbor prístroja pre snímače a akčné členy. Obsahuje informácie k identifikácii, parametrom prístroja, k procesným a diagnostickým údajom, ku komunikačným vlastnostiam a ďalším podrobnostiam. U zbernicových modulov spoločnosti Murrelektronik  MVK Metall a Impact67 sa uložia súbory IODD zariadení IO-Link v súbore GSDML špecificky pre zákazníka. Ak sa potom pripoja do inštalácie zariadenia ako napr. senzory IO-Link alebo ostrovy s ventilmi IO-Link, potom sa dá dostať do tejto databázy priamo cez štandardnú technickú pomôcku; bez prídavného software (od rôznych výrobcov) alebo časovo náročných pracovných krokov ako import súborov - integrácia sa realizuje v krátkej dobe.

Podelíme sa s našimi vedomosťami!

Sme experti na IO-Link a integráciu zariadení IO-Link do inštalačných konceptov. Tieto vedomosti zdieľame na technologických dňoch, workshopoch a v priamych diskusiách s Vami!

USE CASE: A CUBE67 IO-LINK APPLICATION  Whitepaper: IO-Link  Whitepaper: IO-Link Solutions Brochure: IO-Link Makes Installations Easy

Dobrý deň
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...