Murrelektronik je synonymom kvality – na celom svete | Murrelektronik
Cieľom spoločnosti Murrelektronik je kvalita – na celom svete

Výroba a kvalita

Quality Excellence

Bez ohľadu na produkt znamená Murrelektronik kvalitu – a to celosvetovo. Preto sa výroba v každej výrobnej prevádzke realizuje na rovnakých výrobných linkách a rovnakými postupmi. Globálne riadenie dodávateľského reťazca zabezpečuje hladké procesy v našich výrobných a logistických prevádzkach po celom svete, na celkovej ploche vyše 32 000 m².

Naše výrobné a logistické prevádzky

Naším cieľom je rýchle dodanie produktov našim zákazníkom po celom svete. Preto vsádzame na globálnu výrobnú sieť a s 5 prevádzkami pokrývame všetky kľúčové regióny. Vyrábame lokálne pre miestny trh. To umožňuje krátke vzdialenosti a rýchle dodacie lehoty.

Kompetenčné centrum pre systémy prevádzkovej zbernice:
Oppenweiler, Nemecko

Vo výrobnej prevádzke Oppenweiler sa nachádza – v tesnej blízkosti vývoja – najmodernejšia výroba systémov prevádzkovej zbernice. Výrobné procesy sú pritom minimálne také moderné ako vyrábané produkty – Priemysel 4.0, sledovateľnosť výrobkov a procesov, ako aj výroba v spolupráci človek-stroj predstavujú celé spektrum modernej automatizácie.

Kľúčové produkty: Zbernicové moduly pre oblasť IP20 a IP67

Prehliadka výroby zberníc

ISO 9001 - Doklad o certifikácii

Kompetenčné centrum pre konektory:
Stollberg, Nemecko

V závode Murrelektronik v Krušných horách sa všetko točí predovšetkým okolo káblov a konektorov. Vyvíja a vyrába sa tu viac ako 30 000 rôznych variantov – v najkratšom možnom čase: Pod skratkou MEX (Murrelektronik Express) sa produkty s menšou priechodnosťou a vysokou prioritou vyrábajú priamo na mieru potrebám zákazníka.

Kľúčové produkty: Kruhové konektory M8 a M12, ventilové konektory, ploché konektory, M12 silové káble a M23 motorové vedenia

Prehliadka výroby konektorov

ISO 9001 - Doklad o certifikácii

Kompetenčné centrum pre napájacie zdroje:
Stod, Česká republika

Český závod je z hľadiska rozlohy najväčší v skupine Murrelektronik. Vyrába sa tu väčšina výrobkov z oblasti napájania a distribúcie energie. Okrem modernej výroby sa tu nachádza aj vývojové a konštrukčné centrum našich transformátorov.

Kľúčové produkty: Transformátory, sieťové zdroje, MICO, technológia rozhrania, odrušovacia technika, konektory

Prehliadka výroby transformátorov

ISO 9001 - Doklad o certifikácii

Kompetenčné centrum Ázia:
Shanghai, China

S cieľom skrátiť dodacie lehoty pre našich ázijských zákazníkov bol zriadený závod v Šanghaji. Tento závod je aj kompetenčným centrom pre transformátory pre ázijský trh. Produkty, ktoré sa tu vyvíjajú a vyrábajú, slúžia na rýchle uspokojenie potrieb miestneho trhu.

Kľúčové produkty: Transformátory, kruhové konektory M8 a M12, ventilové konektory, sieťové zdroje

Kompetenčné centrum pre USA konektory:
Atlanta, USA

Výrobný závod v Atlante, štát Georgia vyrába viac ako 10 000 variantov konektorov pre trhy USA, Kanady a Mexika. Varianty konektorov špecifické pre daný trh sa tu nielen vyrábajú, ale vyvíjajú. Takto možno miestne požiadavky splniť s krátkymi dodacími lehotami a dôraz sa môže klásť na špecifické požiadavky trhu.

Kľúčové produkty: Kruhové konektory M8 a M12, program USA konektorov

Logistické centrum, Oppenweiler

Naším cieľom je rýchle dodanie produktov našim zákazníkom po celom svete. Preto vsádzame na globálnu logistickú sieť s prevádzkami v Amerike, Európe a Ázii. Globálne riadenie dodávateľského reťazca zabezpečuje hladké procesy v našich logistických lokalitách po celom svete. To umožňuje krátke vzdialenosti a rýchle dodacie lehoty.

Najväčšie logistické centrum sa nachádza v sídle spoločnosti Murrelektronik v nemeckom Oppenweileri. V plne automatizovanom skladovom systéme s viac ako 45 000 kontajnerovými priestormi je trvalo uložených viac ako 1 000 000 položiek z našich oblastí napájania, rozhraní, I/O systémov a spájacej techniky. Odtiaľto je možné pre našich zákazníkov po celom svete realizovať najkratšie dodacie lehoty.

Skúšobné centrum

Murrelektronik má vlastné skúšobné centrum s laboratóriom pre EMC (elektromagnetickú kompatibilitu), ktoré sa podieľa na vývoji nových produktov už vo veľmi skorej fáze. Takto sme schopní zaručiť prvotriedny vývoj a kvalitu výroby:

  • priebežne testované a akreditované produkty
  • nepoužívanie zdraviu škodlivých materiálov
  • implementácia environmentálnej zhody výrobkov (REACH, RoHS, China-RoHS, Conflict Minerals…)

Skúšobné centrum spoločnosti Murrelektronik je dôležitým poskytovateľom služieb tak pre vlastnú spoločnosť, ako aj pre iné spoločnosti, ktoré potrebujú využiť služby skúšobného centra.

Oblasť EMC (elektromagnetické skúšky) je akreditovaná spoločnosťou DAkkS (German Accreditation Service GmbH). Vo veľmi skorom štádiu projektu sa však s využitím odborného a individuálneho poradenstva môžu vykonávať aj ďalšie skúšky produktov, napríklad skúšky elektrickej bezpečnosti, typové a materiálové skúšky, skúšky tesnosti, odolnosti médií alebo klimatické skúšky. Tým sa znižujú následné náklady na konštrukciu a prepracovanie a umožňuje sa rýchlejšie uvedenie na trh.

Oppenweiler(DE)
Stollberg(DE)
Stod(CZ)
Shanghai(CHN)
Atlanta(USA)
Logistické centrum
Skúšobné centrum

Náš prísľub kvality

Sledujeme stratégiu nulových chýb vo všetkých oblastiach a neustále investujeme do strojov, systémov a kontroly kvality, aby sme ďalej rozvíjali a zlepšovali technické procesy.

Vďaka integrácii našich subdodávateľov, robustným procesom a dôslednej implementácii opatrení na optimalizáciu procesov vznikajú vysoko kvalitné a technologicky priekopnícke produkty v kvalite na svetovej úrovni.

Všetky naše prevádzky sú certifikované podľa DIN ISO a sú pravidelne audítované.

Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...