Cube67 | Murrelektronik

Decentrálny, flexibilný, prístupný pre rôzne systémy

Cube67

Kompaktný modulárny IO systém

Systém Cube spoločnosti Murrelektronik je modulárne zostavený zbernicový systém pre perfektné decentralizované inštalačné koncepty. Jeho flexibilita umožňuje realizovať optimálne riešenie pre každú aplikáciu – priebežne od stupňa krytia IP20 po IP69K.

Hlavnými znakmi Cube sú: vysoká funkčnosť, zásuvné prípojky, robustná a kompaktná konštrukcia, zapuzdrené moduly, ako aj multifunkčné vstupy a výstupy. Moduly sa inštalujú do bezprostrednej blízkosti senzorov a akčných členov. Systémový kábel zabezpečuje prepojenie k uzlu zbernice a slúži na prenos údajov, ako aj energie. Rozsiahle diagnostické funkcie zaisťujú transparentnosť. Počet svoriek v skriňovom rozvádzači je decentralizáciou výrazne redukovaný, čo vytvára priestor.

Riešenia systému Cube67 ponúkajú v každej fáze životného cyklu stroja maximálny efekt nákladov a prínosov: Pri jednoduchej konštrukcii, rýchlej inštalácii stroja, pri bezchybnom uvedení do prevádzky a vďaka vysokej disponibilite zariadenia pre produktívnu prevádzku.

Prednosti systému Cube67

 • zákaznícky orientované inštalačné koncepty, riešenia optimálne prispôsobené konkrétnej aplikácii
 • vynikajúci efekt nákladov a prínosov vďaka náročnosti plánovania a inštalácie
 • extrémna flexibilita vďaka multifunkčným zásuvným miestam a rozmanitosti funkčných modulov (IO-Link, RS485/MOVIMOT®…)
 • Nezávislosť od systému vďaka „zmene zbernice bez zmeny systému“, pre všetky bežné zbernicové systémy na celom svete
 • maximálna transparentnosť vďaka presnej a podrobnej diagnostike

Cube67 – brožúra vo forme PDF    Cube67 v internetovom obchode

Decentralizácia najvyššieho stupňa

Zbernicový uzol

Zbernicový uzol je centrálnym rozhraním systému Cube s nadradeným konceptom ovládania. Zásobuje systém vrátane všetkých pripojených senzorov a akčných členov energiou a monitoruje prúdy formou inteligentnej kontroly záťažových obvodov (Mico).

Zmena zbernice bez zmeny systému

Inštalačné koncepty môžu byť identicky prevádzkované zodpovedajúc najrôznejším konceptom ovládania. Na tento účel sa jednoducho použije zbernicový uzol s požadovaným protokolom prevádzkovej zbernice. Spoločnosť Murrelektronik ponúka zbernicové uzly pre všetky bežné zbernicové systémy.

Systémové vedenie

Systémové vedenie spája moduly so zbernicovým uzlom a prenáša tak údaje ako aj energiu, čo znižuje náročnosť inštalácie.

IO moduly Cube67

Vysoká variabilita modulov, pozostávajúca z digitálnych, analógových a funkčných modulov, umožňuje maximálne flexibilné a efektívne inštalácie v poli.

Cube20

S Cube20 sú signály IO z podružných rozvádzačov a svorkovnicových skriniek (IP20) decentralizovane, hospodárne integrované do inštalácie Cube.

Perfektná priechodnosť

Systém Cube kombinuje inštaláciu v rozvodných skriniach (IP20) jednoduchým spôsobom s inštaláciou v priemyselnom poli (IP67).

Cube67

Cube67 je decentrálny, modulárne rozširovateľný zbernicový I/O systém pre oblasť IP67. Umožňuje zákaznícky orientované inštalačné koncepty, optimálne prispôsobené konkrétnej aplikácii, s modulmi v bezprostrednej blízkosti procesov. Systémové vedenie spája moduly so zbernicovým uzlom a prenáša tak údaje ako aj energiu.

 • ľubovoľné umiestnenie modulov pozdĺž systémového vedenia
 • kratšia doba na uvedenie do prevádzky umožnená automatickým adresovaním modulov
 • rozsiahla expanzia systému bez separátnych bezpečnostných systémov umožnená inteligentným systémom na monitorovanie prúdu (Mico) v zbernicovom uzle (60 metrov)
 • plne zaliate, kompaktné a robustné moduly s druhom ochrany IP67 pre montáž v bezprostrednej blízkosti procesov, úspora svorkovnicových skriniek
 • Moduly Hygienic Design s druhom ochrany IP69K, v hygienickom prevedení (pre potravinársky sektor)
 • zásuvné prípojky zabraňujú chybám pri kábeláži a umožňujú rýchlu inštaláciu a rozpojenie pri transporte

Cube20

Cube20 je modulárne rozširovateľný zbernicový I/O systém pre rozvodnú skriňu. Prevádzkovať sa môže samostatne alebo v spojení s Cube67. Cube20 sa orientuje konzekventne na požiadavky moderného zapojenia rozvodných skríň. Cube20 umožňuje tiež maximálne redukovať vysoké náklady, vznikajúce pri manipulácii s viacerými jednotlivými komponentmi

 • kompaktná konštrukcia, nízka konštrukčná výška
 • vysoká hustota kanálov
 • 32 kanálov na jeden I/O modul, až do 488 I/O modulov na len 90 cm
 • až do 15 modulov len s jednou uzlovou adresou
 • podrobná diagnostika jednotlivých kanálov a transparentné pripojovacie svorky s LED na jednoduchú lokalizáciu chýb priamo na mieste
 • bezúdržbové bezskrutkové svorky
 • rôzne potenciálové skupiny vďaka galvanickému oddeleniu

Machine Options Management

Systémové riešenia, šité na mieru vašim aplikáciám

Machine Option Management (MOM) umožňuje pripájať alebo odpájať rôzne moduly Cube počas bežiacej prevádzky cez riadenie. To je základ pre modulárnu parametrizáciu strojov, jednoduché výmeny nástrojov, štandardné stroje s rôznymi úrovňami rozšírenia I/O, voliteľné príslušenstvo stroja alebo postupné uvádzanie do prevádzky. MOM znižuje náročnosť projektovania a dokumentácie a ponúka pritom jedinečnú flexibilitu systému.

Typické oblasti použitia

Flexibilita je kľúčová: Aplikácie Cube67 nachádzajú uplatnenie v najrôznejších branžách a priemyselných odvetviach...
Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...