Cube20, I/O systém pre rozvodné skrine | Murrelektronik

Cube20

I/O systém pre rozvodnú skriňu

488 I/O bodov na 90 centimetroch

Cube20 je modulárna I/O stanica zbernice pre rozvodnú skriňu, ktorá sa dá prevádzkovať v spojení s Cube67. Kompaktné moduly s vysokým počtom pripojenia až 32 kanálov výrazne znižujú náročnosť manipulácie v rozvodnej skrini. Až do 488 I/O bodov na len 90 centimetroch šetrí miesto v rozvodnej skrini.

Zbernica v rozvodnej skrini s dverami do poľa

  • Komponenty rozhrania pre prechod na Cube67
  • bezúdržbové bezskrutkové svorky
  • rôzne potenciálové skupiny vďaka galvanickému oddeleniu
  • priehľadné pripojovacie svorky s LED na jednoduchú lokalizáciu chýb
  • až do 15 modulov s len jednou uzlovou adresou
  • až do 10 metrov dĺžky vetvy pre moduly Cube67
Zmena riadenia bez zmeny systému
Machine Option Management (MOM)
Spoločnosť Murrelektronik – piktogram výmeny zbernice, nie systému
Minimálne požiadavky na inžiniering

Pri použití zodpovedajúceho zbernicového uzla sa inštalačné koncepty na báze Cube20 a Cube67 dajú bez problémov integrovať do nadradených zbernicových systémov. Inžinierska náročnosť je nízka, pretože I/O periféria za zbernicovým uzlom môže byť navrhnutá rovnako vo všetkých strojoch a zariadeniach.

Piktogram riadenia možností stroja spoločnosti Murrelektronik
Jeden koncept pre všetky varianty

Často sa stroje a zariadenia líšia len vo svojich voliteľných doplnkoch. V prípade Machine Option Management (MOM) sa projektovanie hardvéru a softvéru vykonáva len raz na báze štandardizovanej maximálnej konfigurácie. Na reálnom stroji sa potom aktivujú iba komponenty, ktoré sú skutočne prítomné. To uľahčuje uvedenie do prevádzky.

Táto webová stránka automaticky umiestňuje súbory „cookies“, aby Vám zjednodušila obsluhu. Ak budete pokračovať vo vyhľadávaní, súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie nájdete tu.

Dobrý deň
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...