Cube20, I/O systém pre rozvodné skrine | Murrelektronik

Cube20

I/O systém pre rozvodnú skriňu

488 I/O bodov na 90 centimetroch

Cube20 je modulárna I/O stanica zbernice pre rozvodnú skriňu, ktorá sa dá prevádzkovať v spojení s Cube67. Kompaktné moduly s vysokým počtom pripojenia až 32 kanálov výrazne znižujú náročnosť manipulácie v rozvodnej skrini. Až do 488 I/O bodov na len 90 centimetroch šetrí miesto v rozvodnej skrini.

Zbernica v rozvodnej skrini s dverami do poľa

  • Komponenty rozhrania pre prechod na Cube67
  • bezúdržbové bezskrutkové svorky
  • rôzne potenciálové skupiny vďaka galvanickému oddeleniu
  • priehľadné pripojovacie svorky s LED na jednoduchú lokalizáciu chýb
  • až do 15 modulov s len jednou uzlovou adresou
  • až do 10 metrov dĺžky vetvy pre moduly Cube67
Machine Option Management (MOM)
Zmena riadenia bez zmeny systému
Piktogram riadenia možností stroja spoločnosti Murrelektronik
Jeden koncept pre všetky varianty

Často sa stroje a zariadenia líšia len vo svojich voliteľných doplnkoch. V prípade Machine Option Management (MOM) sa projektovanie hardvéru a softvéru vykonáva len raz na báze štandardizovanej maximálnej konfigurácie. Na reálnom stroji sa potom aktivujú iba komponenty, ktoré sú skutočne prítomné. To uľahčuje uvedenie do prevádzky.

Spoločnosť Murrelektronik – piktogram výmeny zbernice, nie systému
Minimálne požiadavky na inžiniering

Pri použití zodpovedajúceho zbernicového uzla sa inštalačné koncepty na báze Cube20 a Cube67 dajú bez problémov integrovať do nadradených zbernicových systémov. Inžinierska náročnosť je nízka, pretože I/O periféria za zbernicovým uzlom môže byť navrhnutá rovnako vo všetkých strojoch a zariadeniach.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...