Impact67, Kompaktný zbernicový modul | Murrelektronik

Impact67

Kompaktný zbernicový modul pre senzory a aktívne prvky

Zameranie na úspornosť

Pomocou Impact67 je možné realizovať nákladovo nenáročné zbernicové riešenia v základnej funkčnosti. Moduly tejto sady sú k dispozícii v početných zbernicových protokoloch. Impact67 disponuje zásuvnými prípojkami, možnosťami diagnostiky a je utesnená podľa druhu ochrany IP67.

Hospodárna decentralizácia

  • krátke I/O-vedenia k senzorom a aktívnym prvkom
  • jednoduchá inštalácia vďaka konektorovým spojeniam
  • preddefinované vstupy a výstupy pre jednoduché projekcie
Diagnostika
Druh ochrany IP67
Vypínanie jednotlivých kanálov
Piktogram diagnostiky spoločnosti Murrelektronik
Rozsiahle diagnostické možnosti

Možné chyby, ako je preťaženie, skrat snímača alebo prerušenie kábla, sa monitorujú osobitne pre každý kanál. Ak sa vyskytnú chyby, je to signalizované rozsvietenou LED diódou priamo v postihnutom zásuvnom mieste. Príslušné hlásenie sa vyšle tiež do riadiaceho systému.

Piktogram triedy ochrany IP spoločnosti Murrelektronik
Rezistentné voči vplyvom okolitého prostredia

Komponenty sú prachotesné, chránené pred dotykom a chránené proti krátkodobému ponoreniu (30 minút pri hĺbke vody jeden meter).

Cielená reakcia na skraty

Ak nastane skrat na jednom výstupe alebo vstupe, nevypne sa kompletný modul. Deaktivuje sa iba dotknutý kanál. Susedné vstupy a výstupy zostávajú aktívne. Červená svetelná LED dióda signalizuje chyby, príslušné hlásenie sa vyšle tiež do riadiaceho systému.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...