uKonn-X | Murrelektronik
The digital solution for seamless electrical installation technology
Scroll

uKonn-X je prvý plynulý, digitálny a vizuálne podporovaný systém s obojsmernou komunikáciou medzi konštrukciou, vývojom, montážou a uvedením do prevádzky. Klasické zapájanie strojov prostredníctvom skriňových rozvádzačov a svorkovníc je prekonané. Prostredníctvom decentralizácie sa dajú generovať značné výhody efektivity. Spájame fyzický a digitálny svet. Cieľom je komplexná optimalizácia elektrickej inštalačnej techniky – od plánovania cez uvedenie do prevádzky až po údržbu.

Na dosiahnutie tohto cieľa sme vyvinuli uKonn-X. uKonn-X je systém, ktorý ako digitálne riešenie adresuje všetky rozhrania s produktmi elektrickej automatizačnej techniky. V stredobode pozornosti nášho digitálneho riešenia je hladké prepojenie všetkých zúčastnených strán – z hľadiska osôb aj produktov – pozdĺž celého procesu vzniku produktov. V prvom inštalačnom stupni funguje uKonn-X takto:

Krok za krokom

Krok 1 s uKonn-X: skenovanie zásuvného konektora

Skenovanie

Skenovaním strojovo čitateľného kódu na zásuvných konektoroch od spoločnosti Murrelektronik rozpozná uKonn-X zásuvné body plánované v schéme zapojenia.

Krok 2 s uKonn-X: pripojenie zásuvného konektora na modul

Zasunutie

uKonn-X na dotykovom displeji zobrazí plánované spojenia medzi príslušnými pripojovacími bodmi v rámci digitálnej schémy zapojenia a 3D modelom stroja. Svetelné diódy na príslušných zbernicových moduloch dodatočne zobrazia port priradený príslušnému procesu zapojenia.

Krok 3 s uKonn-X: komentovanie a potvrdenie

Komentovanie a potvrdenie

Ak je zásuvný konektor odborne zasunutý, priamo prostredníctvom uKonn-X sa správne spojenie potvrdí na dotykovom displeji a tým sa zároveň vyvolá automatická dokumentácia. Ak sú potrebné zmeny inštalácie, tieto sa môžu pohodlne digitálne okomentovať, skorigovať a oznámiť konštrukcii prostredníctvom integrovanej funkcie.

Prečo uKonn-X?

Dokumentácia

Vedenie papierových podkladov je minulosťou. Prostredníctvom uloženého montážneho výkresu sa individuálny pracovný postup a všetky zmeny ukladajú centrálne. Dajú sa tak plynulo a v reálnom čase vyvolať relevantné informácie všetkých zúčastnených. Okrem toho sa z toho dajú odvodiť cenné procesné údaje na optimalizáciu inštalácie, ako aj technického plánovania. To vedie k maximálnej transparentnosti, zosieťovaniu a efektívnosti v tíme.

Zjednodušenie

Vďaka vizuálnym a riadeným návodom s krokmi postupu špecifickými pre stroj sa dajú flexibilne nasadiť osoby a redukovať časy odovzdania. Heterogénne tímy pracujú efektívnejšie a dajú sa ľahšie kompenzovať nedostatky personálu. Jednoduchosť a interaktívne stvárnenie dodatočne zvyšujú spokojnosť zamestnancov a znižujú náročnosť zapracovania.

Zvýšenie kvality

Dodávanie konštantne vysokej kvality znamená to, že je rozhodujúci každý detail. Už malé chyby z neopatrnosti môžu viesť k vysokým náročnostiam opráv a nákladom. Preto vsádzame na orientáciu na používateľa a vašim zamestnankyniam a zamestnancom ponúkame intuitívnu podporu zameranú na potreby. uKonn-X dôsledne zabraňuje chybám pri inštalácii a realizuje potenciály úspor.

Zefektívnenie

Skenovanie pracovných materiálov zabezpečuje menšiu náročnosť vyhľadávania vďaka jednoznačnej identifikácii. Vďaka integrovanej kontrole každého pracovného kroku okrem toho odpadá následná, časovo náročná kontrola.

Funkcie

Vizualizácia s krokmi postupu

Používatelia získajú vizualizáciu aktuálneho montážneho kroku na zjednodušenie inštalácie. Po identifikácii zásuvného konektora sa zobrazí doplnkový návod na montáž. Zabráni sa tak zámenám a chybám z neopatrnosti.

Jednoznačná identifikácia

Komponenty, ktoré sa používajú počas inštalácie, sa v prípade potreby môžu označiť strojovo čitateľnými kódmi. To umožňuje jednoznačnú identifikáciu pomocou mobilného koncového zariadenia (skener, smartfón alebo pod.).

Podpora zameraná na potreby

uKonn-X podporuje používateľov aktuálne potrebnými informáciami presne na tom mieste, na ktorom sa inštaluje.

Kontrolné zoznamy pre montážne výkresy

V aplikácii sa prehľadne spracuje celý montážny proces. Vďaka tomu si je možné v reálnom čase pozrieť pracovný postup a montáž vykonať sekvenčne.

Digitálna dokumentácia

Zmeny sa dajú zadať a schváliť priamo v systéme a uložiť v pláne stroja – úplne bez použitia papiera.

Rôzne formáty zobrazenia

uKonn-X umožňuje import súborov CAD, topológie a schémy zapojenia, takže zúčastnení môžu flexibilne meniť formy zobrazenia a získať prehľad o celom procese.

Plynulá komunikácia

Ak sú potrebné zmeny inštalácie, inštalatér alebo osoba vykonávajúca uvedenie do prevádzky ich môže pohodlne digitálne oznámiť konštrukcii prostredníctvom integrovanej funkcie. Vychádzajúc z inštalácie sa tak podporuje vývoj, zlepšuje dizajn stroja a súčasne sa zaručuje presná dokumentácia.

Presahujúc oddelenie a proces

Plynule a bezporuchovo sa tak vzájomne spoja kroky celého procesu vzniku produktov – bezproblémová elektrická inštalácia. Udeľte individuálne užívateľské úlohy a oprávnenia, aby ste zamestnancom poskytli presne tie informácie, ktoré sú pre nich relevantné. Uľahčite komplexnú výmenu informácií a zvýšte transparentnosť vo svojej prevádzke.

Mobilný a integratívny

uKonn-X je použiteľný na rôznych koncových zariadeniach a podporuje integráciu skenerov, externých kontrolných prístrojov a smartfónov.

Súčasti

Softvér

Softvér uKonn-X je interaktívna aplikácia, ktorá vizualizuje jednotlivé montážne kroky – presne tam, kde sú práve potrebné.

Je kompatibilný s: tabletom, laptopom, počítačom, mobilnými koncovými zariadeniami.

Hardvér

uKonn-X spolupracuje s externým hardvérom, ako napríklad mobilnými skenermi. To umožňuje jednoznačnú identifikáciu relevantných zásuvných konektorov a modulov.

Procesné údaje

Získajte prehľadne usporiadané procesné údaje na identifikáciu potrieb školenia, optimalizačných potenciálov a zmien na vašom stroji.

Dohodnite si termín hneď teraz!

Ak máte záujem o termín na prezentáciu uKonn-X, vyplňte formulár a my vás budeme kontaktovať, aby sme si dohodli stretnutie.

Navyše máte možnosť prihlásiť sa ako pilotný používateľ, aby ste mohli od začiatku sprevádzať napínavý produkt. Spoločne môžeme vylepšiť produkt a vy budete mať možnosť ho ovplyvniť. Na tento účel označte háčikom kontrolné políčko vo formulári dole.

Zadajte výsledok výpočtu vyššie.
captcha
* povinné pole
Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...