Tlačové správy | Murrelektronik
Všetky najnovšie informácie od spoločnosti Murrelektronik sú tu pre vás

Tlačové správy

Pre všetkých novinárov a zástupcov odbornej tlače

Pripravili sme pre Vás zaujímavé tlačové správy. Texty si môžete jednoducho stiahnuť ako dokumenty programu Word a obrázky vo vysokom rozlíšení.

Kontakt pre zástupcov tlače

Váš kontaktný partner:

Sabine Brozek

Telefonické informácie
môžete získať na telefónnom čísle:

+43 17064525-120

Kontakt prostredníctvom e-mailu:

sabine.brozek@murrelektronik.at

Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...