Murrelektronik

Faktor úspechu dátovej logistiky s diagnostickou bránou Cube67

Diagnostická brána Cube67 - Zjednodušenie diagnostiky

Decentrálne automatizačné riešenia

Naši zákazníci inštalujú viac ako 1,8 miliónov IO-modulov ročne. A bude ich stále viac a viac...

Výkonné inštalačné koncepty s IO-Link

Komunikačný štandard IO-Link robí stroje efektívnejšie, flexibilnejšie a úspornejšie – spoločnosť Murrelektronik vytvára infraštruktúru na prenos údajov

Murrelektronik – váš systémový partner Cieľom našej spoločnosti je znižovať celkové náklady našich zákazníkov. Sme presvedčení, že použitie našich komponentov a automatických systémov v elektroinštalácii strojov a systémov tieto náklady zefektívňuje. Okrem toho sa nasadením našich produktov zlepšuje dostupnosť strojov a systémov a tým sa znižujú prestoje. Viac