Diagnostická brána Cube67 | Murrelektronik

Diagnostická brána Cube67

Zjednodušenie diagnostiky

Profituje osoba vykonávajúca uvedenie do prevádzky, profituje servisný personál a profituje prevádzkovateľ

Zbernicový systém Cube spoločnosti Murrelektronik ponúka obsiahle diagnostické možnosti. Diagnostická brána Cube67 umožňuje technológii Plug & Play prístup k týmto údajom prostredníctvom rozhrania Ethernet. Toto riešenie sa dá jednoducho implementovať, stará sa o jasné pokyny v prípade chyby a umožňuje vysokú disponibilitu stroja.

 • Osoby vykonávajúce uvedenie do prevádzky „presvietia“pomocou diagnostickej brány Cube67 topológiu systému Cube a včas rozpoznajú chyby pri inštalácii.
 • Servisný personál firiem vyrábajúcich stroje alebo zariadenia lokalizuje chyby dočasnou integráciou diagnostickej brány Cube67. Je to tiež perfektné riešenie pri preberacích testoch strojov. Trvalá integrácia je tiež zaujímavá pre využitie diaľkového prístupu napr. na vydávanie inštrukcií elektrikárovi pri stroji.
 • Prevádzkovateľ stroja alebo zariadenia, ktorý trvalo využíva diagnostickú bránu Cube67, dokáže včas reagovať na problémové situácie. V optimálnom prípade zahrnul pokyny na riešenie poruchy – a montér môže vyzdvihnúť zo skladu správny náhradný diel.

Diagnostická brána Cube67 je nástroj, ktorý hovorí vaším jazykom!

 • diagnostika a rozpoznanie topológie bez dodatočného programovania
 • jednoduché zahrnutie diagnostickej brány medzi zbernicový uzol Cube a až štyri vetvy inštalácie Cube
 • funkcieschopné so všetkými zbernicovými uzlami Cube – samozrejme aj s tými, ktoré sú už používané (spätne kompatibilné)
 • zobrazenie topológie Cube, procesných údajov a diagnostických informácií nezávisle od prehliadača a platformy
 • diagnostická pamäť (denník zariadenia/logbuch), aj pri „prechodných chybách“
 • Názvy modulov a chybových hlásení v zrozumiteľnom texte
 • nezávisle od riadenia a zbernice
 • poskytnutie údajov prostredníctvom štandardného rozhrania OPC UA ako základu na ceste k stratégii Priemysel 4.0

Vysoká počiatočná miera riešenia vďaka vzdialenej údržbe

Pri systéme Cube je prevádzkovateľ stroja v každom čase a na každom mieste informovaný, čo sa práve deje na IO rovine jeho stroja. To mu umožňuje konať včas a predvídavo, keď sa objavia náznaky chýb alebo problémových miest (Predictive Maintenance). Rozsiahle procesné a diagnostické údaje sa sprístupňujú buď prostredníctvom riadenia alebo nezávisle od zbernice prostredníctvom diagnostickej brány Cube67. To umožňuje vysokú počiatočnú mieru riešenia prostredníctvom vzdialeného prístupu (Remote Control).

Cube67 v online obchode

Webový server pre diagnostickú bránu Cube67

Stačí jeden pohľad na získanie prehľadu o systéme Cube a diagnostickej bráne Cube67, napr. o prepojovacích údajoch, systémových napätiach a prúdoch.

Prehľadné zobrazovanie systémovej topológie, graficky a tiež vo forme tabuľky, so všetkými procesnými a diagnostickými údajmi, v najaktuálnejšom stave.

Podrobné diagnostické a systémové hlásenia s presným vysvetlením (vo forme zrozumiteľného textu), popisom dopadov a návrhom riešenia na odstránenie chyby.

Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...