Bezpečnosť s Cube67 | Murrelektronik

Bezpečnosť s Cube67

Integrovanie bezpečných výstupov do systému Cube

Najvyššie bezpečnostné kategórie pre kompletné systémy

Decentrálne koncepty inštalácie od spoločnosti Murrelektronik umožňujú dosiahnutie vysokých kategórií bezpečnosti pre kompletné systémy.

So systémom Cube sa dajú výstupy relevantné z hľadiska bezpečnosti integrovať do inštalácií strojov a zariadení bez veľkej námahy. Za týmto účelom Murrelektronik poskytuje rozširujúce moduly K3 pre systém Cube, pomocou ktorých je možné dosiahnuť úrovne bezpečnosti PL d a SIL 2. Tieto moduly majú samostatný napäťový zdroj, ktorý je pripojený k bezpečnostnému spínaciemu modulu a v prípade potreby odpojí výstupy.

Cube67 Bezpečnostné moduly a bezpečnostné relé

  • bezpečné odpojenie 12 výstupov na modul
  • dva bezpečné napäťové potenciály

Cube67 Bezpečnostné moduly a modul MVK Safety
Bezpečné výstupy

V kombinácii s bezpečnostnými relé alebo so zbernicovým modulom MVK Metall Safety možno v dvoch samostatných napäťových obvodoch odpojiť až dvanásť výstupov.

  • aktívne bezpečné napájanie modulov Cube prostredníctvom MVK Safety ProfiSafe
  • bezpečnostné relé a dodatočný prívod energie nie sú potrebné
  • ďalšie bezpečné výstupy pokračovaním napäťových obvodov
  • najvyššia kategória bezpečnosti PL e a SIL 3

Cube67 Bezpečné pripojenie ostrova s ventilmi
Obzvlášť nízka náročnosť inštalácie

Pripojenie ostrova s ventilmi dokonca umožňuje implementáciu 16 bezpečných výstupov v štyroch skupinách pre oblasť pneumatiky. Tu je náročnosť inštalácie obzvlášť nízka vďaka použitiu káblového modulu s multipólovým konektorom.

  • bezpečné odstavenie pneumatiky
  • až 16 bezpečných výstupov na 4 napäťových potenciáloch
  • nízka náročnosť inštalácie vďaka káblovému modulu s multipólovým konektorom
Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...