AMPER 2024 | Murrelektronik

február 16, 2024

AMPER 2024

Spoločnosti Murrelektronik a murrplastik prezentujú spoločne inovačné a praktické riešenia

Údaje a fakty

Dátum:     19. až 21. 3. 2024
Miesto:     veľtržný areál Brno
Stánok:     hala V, sánok č. V 6.02

Uplatnite si svoju bezplatnú vstupenku:
AMPER – poukážka pre obchodných partnerov / kód: 20946-360

Spoločnosť Murrelektronik už dávno vypočula volanie odvetvia automatizácie po efektívnych, inteligentných a jednoduchých inštalačných konceptoch. A naša odpoveď je Vario-X! Tento modulárny systém prináša decentrálne snímače a ovládače do priameho okolia strojov a ponúka flexibilné a škálovateľné riešenie pre všetky aplikácie. V kombinácii s digitálnym dvojčaťom vyzdvihuje Vario-X stupeň digitalizácie na novú úroveň. To znamená výrazné úspory času a nákladov pri inštalácii, plánovaní, prevádzke a servise.

Vitajte vo svete, v ktorom zosieťovaná výroba a digitálna integrácia prinášajú revolúciu do automatizácie. Uprostred tejto premeny si experti na automatizáciu kladú mnohé otázky: Ako môžeme efektívne používať výhody digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, strojové učenie, IoT a Big Data Analytics? Ako sa dajú s novými digitálnymi riešeniami kombinovať existujúce systémy? Výzva spočíva vo vytvorení premostenia medzi minulosťou a budúcnosťou tým, že sa vzájomne spojí analógový a digitálny svet. Spoločnosť Murrelektronik sa usiluje o bezproblémovú a výkonnú topológiu, ktorá je bezpečná z hľadiska budúcnosti.

Vario-X: presvedčivý koncept
Úspešná digitálna transformácia vyžaduje dôslednú decentralizáciu. Základná myšlienka decentralizácie je rovnako jednoduchá ako zrejmá: najskôr sa zásobovanie energiou spolu s periférnymi komponentmi, ako sú poistky alebo hlavný vypínač umiestni do malej decentrálnej skrine. Spolu s priemyselnými počítačmi, ktoré preberajú komunikáciu a riadenie celého zariadenia alebo jednotlivých modulárnych častí stroja, sa teraz tieto kompaktné jednotky nachádzajú priamo pri výrobnom stroji.

Ocenený automatizačný systém Vario-X stelesňuje tento prístup a poháňa vpred decentralizačné projekty v priemysle a výrobe. Prvýkrát sa dajú všetky automatizačné funkcie ľubovoľne škálovať a realizovať decentrálne, teda bez typickej architektúry skriňového rozvádzača. Vario-X tak ponúka inštalačný koncept, ktorý sa dá prispôsobiť individuálnym požiadavkám a plánovanému použitiu. Pretože základná myšlienka „zjednodušiť, modularizovať, uviesť do prevádzky, prepojiť techniku“, ktorá je základom konceptov decentrálnej automatizácie, je rozhodujúca pre efektívne inštalačné riešenia.

„Vario-X ponúka 100 percentnú decentrálnu automatizáciu bez spínacích zariadení“, hovorí Olaf Prein, Global Business Unit Manager Automation zo spoločnosti Murrelektronik. „Náš automatizačný systém zabezpečuje modulárne a transparentné procesy, vyššiu pridanú hodnotu vo všetkých oblastiach podniku a tým vyššiu efektívnosť a konkurencieschopnosť v oblasti výstavby strojov a zariadení. Iba vďaka integrovanému inštalačnému konceptu skracuje Vario-X inštaláciu stroja o približne 40 percent.“

Nový inštalačný koncept vyvinutý spoločnosťou Murrelektronik pre decentrálne akčné členy je v tomto ohľade smerodajný. Kľúčovým komponentom je pritom DC zásuvný konektor MQ15, ktorý disponuje inovačným systémom rýchleho pripojenia. Na pripojenie systému stroja stačí ¼ otáčky. Prefabrikované káble umožňujú jednoduché, bezpečné a predovšetkým bezchybné pripojenie káblov. To šetrí čas a znižuje náklady na inštaláciu a plánovanie.

Výkonný, robustný, jednoduchý
Vario-X ponúka spoľahlivé riadenie napätia, signálov a údajov v priamom okolí stroja pre plynulú integráciu decentrálnych servopohonov. Ústredný prvok tohto systému tvoria robustné skrine neprepúšťajúce vodu a prach v triede ochrany IP65, ktoré obsahujú napájanie prúdom, regulátory, spínače, bezpečnostnú techniku a IO moduly. Tieto sa dajú jednoducho zasunúť do rovnako robustnej základnej dosky s integrovanými konštrukčnými profilmi stroja. S vybavením viacjadrovým procesorom je riadiaca jednotka Vario-X schopná plniť všetky požiadavky a dá sa ako otvorená platforma riadenia integrovať do všetkých nadradených priemyselných eternetových sietí. 48 V systém okrem toho ponúka dostatočný výkon na pokrytie takmer všetkých oblastí použitia.

Zo snímača do cloudu
Zariadenie automatizované pomocou Vario-X ponúka voliteľne aj digitálne dvojča: pohyblivý obraz 1:1 reálneho zariadenia, ktorý obsahuje všetky funkcie a parametre budúceho zariadenia – už v konštrukčnej fáze, predtým ako sa objedná alebo namontuje prvý mechanický komponent. Spoločnosť Murrelektronik na tento účel kinematizuje súbory dizajnu strojov a zariadení v špeciálnom softvéri, pomocou ktorého sa dajú simulovať neskoršie pohyby a procesy. Bez problémov sú tak možné inovačné aplikácie, ako je vizualizácia a riadenie digitálneho zariadenia pomocou virtuálnej reality prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu. Digitálne dvojča môže okrem toho monitorovať prevádzku strojového zariadenia a načítať údaje.

Zvýšená efektívnosť výroby
Okrem toho sa dajú dynamicky podporiť neustále sa zvyšujúce požiadavky na energetickú efektívnosť v produkcii a výrobe. S účinnosťou len 10 až 20 percent sa pri používaní vzduchu ako energetického nosiča stráca veľa energie vplyvom mnohých netesností v systéme a neefektívnych pohonov. Pomocou Vario-X sa dajú jednoducho elektrifikovať systémové komponenty, ktoré boli doteraz poháňané pneumatikou. Nahradenie pneumatiky elektrikou, napríklad pri uzatváracích jednotkách pri výrobe karosérií, prináša všetkým zúčastneným len výhody. Redukovaním ťažko obsluhovateľnej a relatívne drahej pneumatiky vo výrobe sa môže plánovač výroby koncentrovať na jeden zdroj energie – a to prúd – a tým môže vytvoriť citeľne pokojnejšie pracovné prostredie.

Spoločnosti Murrelektronik a murrplastik kráčajú spoločnou cestou
Od januára tohto roku prezentuje spoločnosť Murrelektronik rozsiahle portfólio spoločnosti murrplastik, ktoré zahŕňa priemyselné riešenia na ochranu káblov, manažment káblov a označovanie káblov. Vďaka tejto spolupráci vám z jednej ruky ponúkame všetko, čo potrebujete pre výkonné stroje a spoľahlivé výrobné systémy.

Vaše výhody: 

•    Veľký výber konektorovej techniky a ochrany káblov
•    Podpora pri vašich individuálnych projektoch manažmentu káblov
•    Dokonalé a efektívne riešenia naprieč odvetviami
•    Časová úspora vďaka objednávke a dodávke z jednej ruky
•    Individuálna tvorba cien 

K produktom od spoločnosti murrplastik patria systémy energetických reťazcov, riešenia automatizácie a robotizácie, vedenia a skrutkové spoje, systémy káblových priechodiek a držiakov, ako aj označovania. Produkty spoločnosti Murrplastik sa používajú vo veľkom množstve priemyselných aplikácií a vďaka kombinácii so spoločnosťou Murrelektronik sú dokonalou voľbou pre vaše projekty.
 

Novinky z našej spoločnosti

Murrelektronik a murrplastik uzatvárajú strategické partnerstvo

Súhrnné opatrenia na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku

Dozvedieť sa viac

Achieve More Together - Murrelektronik becomes 60th member of Single Pair Ethernet System Alliance

Networking is the main topic of the Industrial Internet of Things (IIoT). The technology behind Single Pair Ethernet has the potential to drive this topic forward. Murrelektronik…

Dozvedieť sa viac

Novinka v internetovom obchode: Funkcia Easy Import Export

Vedeli ste už? Funkcia Easy Import Export je vynikajúci nástroj, s pomocou ktorého máte veľa možností na efektívne používanie online obchodu.

Dozvedieť sa viac

Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...