Pripojenia rozvodných skríň Modlink MPV | Murrelektronik

Modlink MPV

Pripojenia rozvodných skríň

Trvalo zasunuté

Zbernicové systémy musia byť pre prenos údajov spoľahlivo a trvalo spojené so spínacími skriňami a ovládacími prvkami. S prvkami káblových priechodiek Modlink MPV sa dajú používať vopred štandardne vyhotovené a otestované vedenia. Tým sa urýchľuje uvedenie do prevádzky a zabezpečuje rýchle vykonanie servisných zásahov .

Charakteristické znaky výrobku

  • modulárny systém
  • vysoký druh ochrany IP65
  • rýchle uvedenie do prevádzky
Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...