PROFINET, nespravované a spravované sieťové prepínače | Murrelektronik

Sieťové prepínače

Komplexné zosietenie až do priemyselného poľa

Stroje a zariadenia sú navzájom stále užšie zosieťované. Automatizačné riešenia na báze ethernetu získavajú na stále väčšom význame, pretože sieťové prepínače umožňujú realizovať flexibilné sieťové štruktúry. Spoločnosť Murrelektronik ponúka vhodné komponenty, ktoré umožňujú hospodárne a cielene navzájom zosieťovať jednotlivé ethernetové moduly.

Nespravované sieťové prepínače solídne pokrývajú základné funkcionality vo výhodnom pomere ceny a výkonu, varianty ako spravované sieťové prepínače PROFINET poskytujú maximálny funkčný rozsah. Vopred štandardne vyhotovené pripájacie vedenia zabraňujú chybám pri kabeláži a zaručujú rýchlu a efektívnu inštaláciu

STIAHNUŤ PROSPEKT

Správny prepínač pre každú aplikáciu

 • Nespravované sieťové prepínače, spravované sieťové prepínače a spravované sieťové prepínače PROFINET
 • Varianty IP20 s prípojkou RJ45 na použitie v spínacej skrini
 • Varianty IP67 s prípojkou M12 na použitie v poli
 • Rýchlosti prenosu: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
 • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 portov
 • Prívod napätia na prepínače IP67 je možný cez výstupný port zbernicových modulov

Spravovaný sieťový prepínač PROFINET

Spravované sieťové prepínače PROFINET sú výkonné spravované sieťové prepínače, ktoré sú okrem rozsiahlych sieťových nástrojov vybavené funkciami PROFINET a certifikáciou PROFINET. Spájajú rozličné zbernicové moduly a vytvárajú tak napríklad z líniovej topológie hviezdicovo-stromovú topológiu. To šetrí – predovšetkým v decentrálnom variante IP67 – inštalačné náklady a dlhé prenosové trasy.

 • Jednoduchá implemenácia cez portál TIA s pomocou súboru GSDML
 • Integrácia v kroku 7, portál TIA, PC Worx
 • Kompletná integrácia prepínača ako účastníka PROFINET-u
 • Pri výmene prístrojov sa prístroj okamžite integruje prostredníctvom krstu priemyselnej komunikačnej zbernice PROFINET (automatická rekonfigurácia)
 • Realizácia kruhových štruktúr je možná prostredníctvom kruhovej topológie MRP
 • Priorizácia telegramov PROFINET
 • Protokoly: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
 • vzdialená údržba je možná cez OpenVPN
 • certifikované UL a PROFINET
 • Profinet, Ethernet
 • IP20 (prípojka RJ45): 4, 6 portov
 • IP67 (prípojka M12): 5 portov

Spravované sieťové prepínače Lite

Spravované sieťové prepínače Lite ponúkajú okrem rýchlych reakčných dôb početné sieťové nástroje a konfiguračné možnosti cez integrovaný webový server. Siete môžu byť uvedené do prevádzky rýchlo a chyby môžu byť lokalizované okamžite vďaka rozsiahlym diagnostickým možnostiam.

 • Konfigurácia cez webový server
 • Protokoly: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
 • môže byť použitý ako prepínač NAT
 • Automatické rozpoznávanie topológie / detekcia susedstva (LLDP) pre nekomplikovanú výmenu komponentov
 • Možná vzdialená údržba prostredníctvom OpenVPN
 • Priorizácia telegramov PROFINET
 • Certifikácia UL
 • Profinet, Ethernet
 • IP20 (prípojka RJ45): 4, 6 portov
 • IP67 (prípojka M12): 5 portov

Nespravované sieťové prepínače

Nespravované sieťové prepínače sú perfektné pre všetky typy sietí, v ktorých možnosti konfigurácie siete a diagnostické možnosti nezohrávajú žiadnu úlohu. Inštalujú sa rýchlo a jednoducho a sú k dispozícii vo veľkej rôznorodosti variantov.

Nové sieťové prepínače XELITY sa vyrábajú vo firemnom sídle spoločnosti Murrelektronik v mestečku Oppenweiler. Je to záruka pre vysokokvalitné, 100 % testované a technologicky smerodajné produkty v kvalite na svetovej úrovni.

 • Žiadne náklady na programovanie
 • Plug & Play pre najkratšie uvedenie do prevádzky
 • Jednoduchá výmena prístrojov
 • Veľká rôznorodosť variantov
 • Priorizácia telegramov PROFINET/li>
 • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
 • Certifikácia UL
 • Konštrukčný rad Xelity „Made in Germany“!
 • IP20 (prípojka RJ45): 4, 6, 8, 16 portov
 • IP67 (prípojka M12): 4, 8 portov
Automatický krst
Bezpečný diaľkový prístup
DCP
LLDP
MRP
NAT
Priorizácia Profinet
RSTP
SNMP
Automatický krst
 • Výmena prístroja je možná bez pomôcky/inžinierskeho nástroja

 • Riadiaca jednotka priraďuje každému prístroju v rámci topológie na základe konfigurácie názov PROFINET

 • Pri výmene prístroja je náhradný prístroj „rozpoznaný“ a automaticky parametrizovaný

 • Úspora času pri obnovení prevádzky – nevyžaduje sa žiadna nová manuálna konfigurácia  

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch PROFINET

Open VPN – Bezpečný diaľkový prístup
 • Vytvorenie virtuálnej súkromnej siete (VPN) prostredníctvom šifrovaného pripojenia TLS

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch PROFINET a Lite

Discovery and Configuration Protocol
 • Súčasť súpravy protokolov PROFINET

 • Na detekciu zariadení, identifikáciu informácií o zariadení a nastavení zariadení, ako je IP adresa a názov, pomocou inžinierskeho nástroja a riadiacej jednotky

 • Na distribúciu IP adries a mien jednotlivých účastníkov v IO systéme PROFINET.

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch PROFINET

Link Layer Discovery Protocol
 • Informácie o ostatných účastníkoch sú uložené v susedských tabuľkách (prístupné všetkým účastníkom)

 • Ak účastník zlyhá, jeho neprítomnosť sa zaznamená a nahlási prostredníctvom detekcie susedstva. 

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch PROFINET a Lite

MRP
 • Spravované sieťové prepínače Profinet môžu byť integrované v sieti RING ako účastník Slave

 • Vyššia bezpečnosť proti výpadku vďaka redundantnému zapojeniu 

 • Pri prerušení vedenia alebo výpadku niektorého účastníka budú ostatní účastníci napájaní z druhej strany okruhu

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch PROFINET

Preklad sieťových adries
 • Zabraňuje konfliktom adries pri zosieteniach sériových strojov oddelením rozsahov adries IP

 • Dátovú komunikáciu so strojom môže nadviazať iba požadovaný server. Ostatné servery, ktoré odosielajú údaje do prepínača, sú blokované bránou firewall 

 • Zároveň zabraňuje útoku na sieť   

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch Lite

Priorizácia Profinet
 • Dátové pakety PROFINET v sieti majú prioritu, a preto sa prostredníctvom prepínačov prenášajú bezpečnejšie

 • Vyšší výkon so zameraním na údaje relevantné pre aplikáciu v reálnom čase

 • Funkcia integrovaná do všetkých prepínačov Murrelektronik

Rapid Spanning Tree Protocol
 • Zaručená vysoká dostupnosť siete prostredníctvom vedomého riadenia komunikačných ciest

 • Redundantné cesty sa deaktivujú a aktivujú sa opäť iba v prípade zlyhania hlavnej cesty

 • Na rozdiel od protokolu STP nedochádza k zlyhaniu celej sieťovej štruktúry, ale iba dočasne chybných nedostupných ciest.

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch PROFINET a Lite

Simple Network Management Protocol
 • Pre centrálne riadenie účastníkov siete

 • Jednotná komunikácia medzi monitorovanými prístrojmi a monitorovacou stanicou

 • Len pri spravovaných sieťových prepínačoch PROFINET a Lite

Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...