MICO Basic, Inteligentné rozdeľovanie prúdu | Murrelektronik

MICO Basic

Inteligentné rozdeľovanie prúdu

Monitorovať, detegovať, vypnúť

MICO je inteligentný systém napájania prúdom spoločnosti Murrelektronik pre aplikácie v rozsahu 24 VDC. Vypínacia charakteristika je dimenzovaná tak, aby sa vypínalo tak skoro ako je potrebné, zároveň však tak neskoro, ako je možné. Moduly sú vhodné pre aplikácie, v ktorých je istených veľa senzorov a aktívnych prvkov s podobnými požiadavkami. Prúdové rozsahy sú nastavené fixne. Tieto kompaktné moduly monitorujú štyri alebo osem kanálov s 2, 4 alebo 6 A.

Elektronická kontrola záťažového okruhu pre 24 V DC

  • štyri alebo osem výstupných kanálov
  • pevne nastavené spúšťacie prúdy (2, 4 alebo 6 A)
  • obzvlášť priestorovo úsporné (o 66 percent nižšie priestorové požiadavky v porovnaní s ochrannými spínačmi vedení)
  • diaľkové zapínanie prostredníctvom signálu 24 VDC
  • zberný signalizačný kontakt
  • minimálny stratový výkon
  • nezávislé na teplote
  • optimálna vypínacia charakteristika: tak skoro ako je to potrebné, tak neskoro, ako je to možné
90-percentné včasné varovanie
Globálne použitie na celom svete
Integrovaný premosťovací systém
Pripojovacia technika bezskrutkových svoriek
Riešenie problémov
Zapínacia kapacita
Zapínanie v kaskáde
Piktogram výstražného upozornenia spoločnosti Murrelektronik
Včasné predchádzanie výpadkom

Ak je na kanáli dosiahnutých 90 percent nastaveného zaťažovacieho prúdu, vyšle sa výstražné hlásenie. Týmto spôsobom je možné včas predchádzať výpadku kanálov v dôsledku zvýšených požiadaviek na energiu počas prevádzky, napríklad v dôsledku opotrebovania ventilov alebo motorov.

Piktogram celosvetových aplikácií spoločnosti Murrelektronik
Rozsiahle osvedčenia

Moduly spoločnosti Murrelektronik majú rozsiahle schválenia. To umožňuje globálne použitie na celom svete a je obzvlášť dôležité pre spoločnosti so silným zameraním na export.

Redukované nároky na kábeláž

Integrovaný premosťovací systém umožňuje vzájomné prepojenie viacerých MICO modulov bez požiadavky na kábeláž. Redukujú sa tým inštalačné náklady a potenciál výskytu chýb.

Bezúdržbová a odolná voči vibráciám

Pripojovacie svorky v pružinovej technike umožňujú inštaláciu vo veľmi krátkom čase. Sú bezúdržbové a odolné voči vibráciám. Intervaly údržby utiahnutia svoriek skrutky sú eliminované.

Prevádzkový stav bol uložený

Modul uloží prevádzkový stav každého kanála, aj po resetovaní napätia. To uľahčuje riešenie problémov, napríklad po núdzovom zastavení.

Do 20 000 µF

Na jeden kanál je možné načítať až 20 000 µF. Preto je jednoduché monitorovať veľký počet vysoko kapacitných spotrebičov.

Piktogram odloženého spustenia spoločnosti Murrelektronik
Vyvarujte sa špičkovým hodnotám pri zapínaní

Časovo oneskoreným (kaskádovým) zapínaním jednotlivých prúdových obvodov zabraňuje MICO prúdovým špičkám pri zapínaní. Vďaka tomu možno použiť sieťové prístroje s nižším výstupným prúdom.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Newsletter
Always up to date!
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...