Decentralizované automatizačné riešenia | Murrelektronik

Naši zákazníci inštalujú viac ako 1,8 miliónov IO-modulov ročne

Decentralizované automatizačné riešenia

Prvotriedne inštalačné koncepty...

prepájajú všetky snímače a akčné členy v strojoch alebo zariadeniach obzvlášť hospodárnym spôsobom s riadiacim systémom, alebo niekedy dokonca priamo s cloudom.

Kľúč excelentnej inštalácie spočíva v nasmerovaní pohľadu na všetky fázy životného cyklu. Výrobcovia strojov a zariadení musia z výberu inštalačného konceptu profitovať takisto, ako neskorší prevádzkovatelia. Fókus je orientovaný na nízke „Total Cost of Ownership“ a „Life-Cyle“, ktorý je ziskový pre všetkých zúčastnených.

Ako profitujú výrobcovia?
 • štandardizácia a zjednodušenie plánovacích a programovacích procesov
 • podstatné zjednodušenie kábeláže
 • redukovanie priestorových požiadaviek v rozvodnej skrini
 • jednoduchá montáž (Plug & Play)
 • vysoké modularizačné možnosti v aplikácii
 • nízka variantnosť požadovaných komponentov
 • kratšie doby uvádzania do prevádzky
 • stroje môže byť rýchlejšie vyexpedované
 • Safety integrated – bezpečnostné aspekty sú súčasťou konceptu
 • posilnenia konkurencieschopnosti vďaka atraktívnym komplexným balíkom
Ako profitujú prevádzkovatelia strojov a zariadení?
 • nachádzanie namiesto vyhľadávania chýb vďaka kanálovo granulárnym a mnohostranným diagnostickým možnostiam
 • jednoduchá a prediktívna výmena komponentov v zmysle prediktívnej údržby
 • nízke prestoje, vysoká disponibilita strojných zariadení, maximálny výstup
 • digitalizácia procesov a rutinných postupov

Inštalačné koncepty nečakajú na „zvesenie z konára“...

Na to je rôznorodosť aplikácií a požiadaviek príliš veľká. Uvádzame len tri príklady:

 • V niektorých strojných zariadeniach sa veľa bodov IO nachádza v kompaktnom priestore, v iných strojoch sú tieto veľkoplošne rozložené.
 • Niektoré zariadenia sa nachádzajú v chránenom prostredí, v iných sú komponenty vystavené drsným priemyselným vplyvom.
 • V niektorých strojoch je nevyhnutné realizovať prívod energie zo skriňového rozvádzača, v iných je možné prívod pomocou prístrojov so stupňom ochrany IP67 umiestniť priamo k spotrebičom v priemyselnom poli.

Nevyhnutne sa dostávame k rozhodujúcej otázke:

Ako nám Murrelektronik vie pomôcť pri hľadaní optimálne zodpovedajúceho inštalačného konceptu pre našu aplikáciu?

Vy disponujete rozsiahlymi odbornými vedomosťami o Vašich základných procesoch. My máme k dispozícii maximálne know-how k otázkam týkajúcim sa automatizačnej techniky a decentralizovanej inštalácie v priemyselnom poli. Pre dosiahnutie dokonalého inštalačného konceptu spájame tieto naše dve silné stránky. Naši aplikační inžinieri Vás budú sprevádzať pri analyzovaní vašich požiadaviek, pri vypracovaní technického konceptu, pri vyhodnocovaní z hľadiska hospodárnosti pre podnik a pri zvažovaní jednotlivých variantov.

BROŽÚRA: AUTOMATIZAČNÉ RIEŠENIA SPOLOČNOSTI MURRELEKTRONIK

Kontaktujte nás!

Máte záujem v oblasti automatizačných riešení o spoločnosť Murrelektronik? V tom prípade nás, prosím, kontaktujte. Radi Vám poskytneme našu podporu pri riešení Vašich otázok týkajúcich sa inštalácie.

Zadajte výsledok výpočtu vyššie.
captcha
* povinné pole

Príklady použitia, produkty, koncepty

Murrelektronik ponúka kompletný program automatizačnej techniky. Zostavili sme pre Vás niekoľko zaujímavých tém.

Táto webová stránka automaticky umiestňuje súbory „cookies“, aby Vám zjednodušila obsluhu. Ak budete pokračovať vo vyhľadávaní, súhlasíte s ich používaním. Ďalšie informácie nájdete tu.

Dobrý deň
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...