Decentralizované automatizačné riešenia | Murrelektronik

Naši zákazníci inštalujú viac ako 1,8 miliónov IO-modulov ročne

Decentralizované automatizačné riešenia

Prvotriedne inštalačné koncepty...

prepájajú všetky snímače a akčné členy v strojoch alebo zariadeniach obzvlášť hospodárnym spôsobom s riadiacim systémom, alebo niekedy dokonca priamo s cloudom.

Kľúč excelentnej inštalácie spočíva v nasmerovaní pohľadu na všetky fázy životného cyklu. Výrobcovia strojov a zariadení musia z výberu inštalačného konceptu profitovať takisto, ako neskorší prevádzkovatelia. Fókus je orientovaný na nízke „Total Cost of Ownership“ a „Life-Cyle“, ktorý je ziskový pre všetkých zúčastnených.

Ako profitujú výrobcovia?
 • štandardizácia a zjednodušenie plánovacích a programovacích procesov
 • podstatné zjednodušenie kábeláže
 • redukovanie priestorových požiadaviek v rozvodnej skrini
 • jednoduchá montáž (Plug & Play)
 • vysoké modularizačné možnosti v aplikácii
 • nízka variantnosť požadovaných komponentov
 • kratšie doby uvádzania do prevádzky
 • stroje môže byť rýchlejšie vyexpedované
 • Safety integrated – bezpečnostné aspekty sú súčasťou konceptu
 • posilnenia konkurencieschopnosti vďaka atraktívnym komplexným balíkom
Ako profitujú prevádzkovatelia strojov a zariadení?
 • nachádzanie namiesto vyhľadávania chýb vďaka kanálovo granulárnym a mnohostranným diagnostickým možnostiam
 • jednoduchá a prediktívna výmena komponentov v zmysle prediktívnej údržby
 • nízke prestoje, vysoká disponibilita strojných zariadení, maximálny výstup
 • digitalizácia procesov a rutinných postupov

Inštalačné koncepty nečakajú na „zvesenie z konára“...

Na to je rôznorodosť aplikácií a požiadaviek príliš veľká. Uvádzame len tri príklady:

 • V niektorých strojných zariadeniach sa veľa bodov IO nachádza v kompaktnom priestore, v iných strojoch sú tieto veľkoplošne rozložené.
 • Niektoré zariadenia sa nachádzajú v chránenom prostredí, v iných sú komponenty vystavené drsným priemyselným vplyvom.
 • V niektorých strojoch je nevyhnutné realizovať prívod energie zo skriňového rozvádzača, v iných je možné prívod pomocou prístrojov so stupňom ochrany IP67 umiestniť priamo k spotrebičom v priemyselnom poli.

Nevyhnutne sa dostávame k rozhodujúcej otázke:

Ako nám Murrelektronik vie pomôcť pri hľadaní optimálne zodpovedajúceho inštalačného konceptu pre našu aplikáciu?

Vy disponujete rozsiahlymi odbornými vedomosťami o Vašich základných procesoch. My máme k dispozícii maximálne know-how k otázkam týkajúcim sa automatizačnej techniky a decentralizovanej inštalácie v priemyselnom poli. Pre dosiahnutie dokonalého inštalačného konceptu spájame tieto naše dve silné stránky. Naši aplikační inžinieri Vás budú sprevádzať pri analyzovaní vašich požiadaviek, pri vypracovaní technického konceptu, pri vyhodnocovaní z hľadiska hospodárnosti pre podnik a pri zvažovaní jednotlivých variantov.

BROŽÚRA: AUTOMATIZAČNÉ RIEŠENIA SPOLOČNOSTI MURRELEKTRONIK

Kontaktujte nás!

Máte záujem v oblasti automatizačných riešení o spoločnosť Murrelektronik? V tom prípade nás, prosím, kontaktujte. Radi Vám poskytneme našu podporu pri riešení Vašich otázok týkajúcich sa inštalácie.

Zadajte výsledok výpočtu vyššie.
captcha
* povinné pole

Príklady použitia, produkty, koncepty

Murrelektronik ponúka kompletný program automatizačnej techniky. Zostavili sme pre Vás niekoľko zaujímavých tém.
Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...