Murrelektronik

Nachádzate sa tu: Domov / Spoločnosť / Skúšobné centrum

Skúšobné centrum Murrelektronik

Test odolnosti všetkých produktov

Dlho predtým, ako sa produkty spoločnosti Murrelektronik dostanú na trh, sú podrobené množstvu testov. Jednak si to vyžadujú právne normy, ale rovnako i preto, aby produkty vyhoveli požiadavkám na kvalitu, ktoré kladú tak zákazníci, ako aj spoločnosť Murrelektronik samotná. Spoločnosť Murrelektronik svoje testovacie aktivity sústredila do jediného testovacieho centra.

Skúšobné centrum spoločnosti Murrelektronik má svoj začiatok v laboratóriu pre EMC (elektromagnetickú kompatibilitu). V ňom sú vykonávané testy elektromagnetickej kompatibility výrobkov. Splnenie smernice EMC je dôležitým predpokladom na dosiahnutie značky CE. Skúšobné centrum spoločnosti Murrelektronik je akreditované na vykonávanie štandardných testov EMC.

Ťažiskom smernice pre nízke napätie je predovšetkým bezpečnosť výrobku: pri štandardnom používaní výrobku sa tento nesmie stať zdrojom rizika pre užívateľa a to aj v prípade, ak je poškodený. Skúšobné centrum môže vykonať väčšinu testov, potrebných na preukázanie normatívov zariadení, akými sú napr. meranie zvodových prúdov, skúšok vysokým napätím alebo stanovenie prítomnosti vzduchovej medzery či tesnosti produktu.

V oblasti testov a validácie sa dôkladne preverujú technické vlastnosti produktov a overuje sa vhodnosť jednotlivých komponentov na ich nasadenie pre používanie v priemysle. Kontroly odolnosti voči priemyselnému prostrediu a médiám, sú smerodatné pri stanovovaní odolnosti prvkov voči nepriaznivým vplyvom. Produkty sa počas niekoľkých týždňov testujú v extrémnych prevádzkových podmienkach. Vyhodnotenie týchto dlhodobých testov nám napomáha pri stálom zvyšovaní úrovne kvality.

Skúšobné centrum spoločnosti Murrelektronik je dôležitým poskytovateľom služieb tak pre vlastnú spoločnosť, ako aj pre iné spoločnosti, ktoré potrebujú využiť služby skúšobného centra.
Skúšobné centrum môžete kontaktovať telefonicky na čísle +49 (71 91) 47-0 alebo e-mailom na pruefzentrum@murrelektronik.de

Zastúpenie vo svete

Zastúpenie vo svete

Firma Murrelektronik si cení kontakty. V našich lokálnych pobočkách a partnerských spoločnostiach nájdete skúsených odborníkov, ktorých môžete kontaktovať - na celom svete.

Viac

Novinky

Fourteen Young People Launch Their Careers

sep 19, 2018
Murrelektronik places great value on qualified training and has created attractive career opportunities for...

Cube67 Diagnostics Gateway: Diagnostics Made Easy

júl 02, 2018
Murrelektronik's Cube fieldbus system offers extensive diagnostic options. A new diagnostics gateway makes...