Murrelektronik

Nachádzate sa tu: Domov / Spoločnosť / Ekológia

Ochrana životného prostredia

Udržateľný rozvoj a dlhodobá ochrana človeka a prírody

Spoločnosť Murrelektronik patrí práve medzi tie spoločnosti, ktoré sa angažujú v oblasti ochrany životného prostredia. Osobitný dôraz kladie na ochranu zamestnancov a zákazníkov, počínajúc výberom surovín: pri výrobe produktov v Murrelektronik nenájdete žiadnu surovinu, ktorá by ohrozovala zdravie a je uvedená v Smernici o nebezpečných látkach. Mimoriadna pozornosť sa v spoločnosti venuje “bezolovnatej” produkcii: Murrelektronik rešpektuje pri výrobe podmienky uvedené v Smernici RoHS. Rovnaké podmienky sa uplatňujú pri výbere vhodného dodávateľa.

Vysoko modernizované výrobné prevádzky sú navrhované tak, aby bola spotreba energií čo najnižšia. Na aspekty ochrany životného prostredia sa prihliada tak pri balení, ako aj pri expedícii produktov. Ako obalový material sa používajú výlučne recyklovateľné materiály, ako sú polyetylénová fólia a kartón.

Zastúpenie vo svete

Zastúpenie vo svete

Firma Murrelektronik si cení kontakty. V našich lokálnych pobočkách a partnerských spoločnostiach nájdete skúsených odborníkov, ktorých môžete kontaktovať - na celom svete.

Viac