Murrelektronik

Nachádzate sa tu: Domov / Produkty

MICO+

Inteligentné rozdelenie prúdu

MICO+ spoločnosti Murrelektronik predstavuje inteligentný systém zásobovania elektrickou energiou a je určný pre aplikácie v oblasti 24-VDC. Komponenty rozvodnej skrine monitorujú prúdy až na štyroch kanáloch, signalizujú limitné zaťaženia a pri skratoch a preťažení konzekvente spína.


  • štyri výstupné kanály
  • nastaviteľné prúdové intervaly
  • diaľkové zapnutie a vypnutie cez 24-VDC-signál
  • kontakt súhrnného hlásiča
  • minimálne stratové výkony
  • závislé na teplote
  • optimálne vypínanie: tak skoro, ako je potrebné a tak neskoro, ako je možné

Rozsiahle certifikáty a povolenia

Moduly spoločnosti Murrelektronik disponujú rozsiahlymi povoleniami. Tieto umožňujú ich globálne použitie a sú dôležité predovšetkým pre podniky so silným exportom.

zamedzenie špičkám pri zapnutí

Zapnutím s časovým omeškaním (kaskádovitým) jednotlivých prúdových obvodov zamedzuje MICO výskytu neželaných prúdových špičiek. Tým možno použiť sieťové zdroje s nízkym výstupným prúdom.

redukovaná náročnosť na skáblovanie

Integrovaný premosťovací systém umožňuje vzájomné prepojenie viacerých modulov MICO bez skáblovania. Tým sa redukujú náklady na inštaláciu a znižuje sa potenciál výskytu chýb.

bez údržby a odolné voči vibráciám

Pripájacie perové spojky umožňujú inštalácie vo veľmi krátkom čase. Nevyžadujú si údržbu a sú odolné voči vibráciám. Eliminujú sa tak údržbárske intervaly na doťahovanie skrutkových spojov.

individuálna aktivácia kanálov

Každý kanál sa môže deaktivovať individuálne stlačením tlačidla a opätovne zapnúť.

uložený prevádzkový stav

Modul uchováva prevádzkový stav každého kanála, a to aj po resete napätia. Toto uľahčuje hľadanie chýb, napríklad po situácii NOT-AUS.

Do 20000 µF

Pro kanál sa môže nabiť až do 20000 µF . Takto sa dá bez problémov kontrolovať množstvo silne kapacitných spotrebiteľov.

včasné predchádzanie výpadkom

Ak sa na jednom kanáli dosiahne 90 percent nastaveného pracovného prúdu, potom sa generuje varovanie. Takto možno včas predísť výpadkom kanálov, spôsobených zvýšenou spotrebou prúdu počas prebiehajúcej prevádzky, napríklad pri opotrebovaní ventilov alebo motorov.


Tiež by Vás mohlo zaujímať