Murrelektronik

Nachádzate sa tu: Domov / Odvetvia / Food & Beverage and Packaging / Procesná spoľahlivosť a údržba

Balenie potravín a nápojov:

Riešenia týkajúce sa procesnej bezpečnosti a vykonávania údržby

Prevádzková dostupnosť stroja je v potravinárskom a baliacom priemysle prvoradá. V potravinárskom a baliacom priemysle treba bezpodmienečne zabrániť dlhým prestojom počas vykonávania prestavby, či dokonca výpadkom strojov, pretože takéto situácie majú za následok bezprostredné finančné straty!

POŽIADAVKY

  • Vysoká produktivita
  • Optimalizácia prípravných časov
  • Vysoká miera procesnej bezpečnosti
  • Funkcie včasnej výstrahy v prípade výskytu odchýlok
  • Minimalizácia prestojov
  • Dodržiavanie štandardov kvality

Modulárny konektor Modlink Vario pre prevádzkové médiá je ideálnym príkladom toho, ako možno čo najviac skrátiť prípravné časy vo všetkých oblastiach. Vďaka tomuto systému možno pripájať prevádzkové médiá, ako napríklad vzduch či hydrauliku, a realizovať elektrické pripojenia priamo v bežiacej prevádzke bez únikov.

Vďaka produktom od spoločnosti Murrelektronik môžete reagovať na odchýlky počas prevádzky skôr, než vznikne problém. Inteligentné rozdeľovanie prúdu MICO napríklad informuje, keď úroveň zaťažovacieho prúdu prekročí 90 % nastavenej menovitej hodnoty. Trojfázový sieťový modul Emparro 40 A disponuje funkciou preventívnej diagnostiky, ktorá v závislosti od zaťaženia sieťového zdroja upozorní, že nastal správny čas na výmenu. Vďaka tomu možno naplno využiť kapacitu každého jedného sieťového zdroja bez toho, aby došlo k zvýšeniu rizika výpadku.

V záujme ďalšej minimalizácie rizika a dopadov vyplývajúcich z prestojov stroja v dôsledku výpadkov napájania elektrickým prúdom v predpolí ponúka spoločnosť Murrelektronik redundantné riešenia napájania elektrickým prúdom a vyladené záložné napájacie systémy, ktoré slúžia na preklenutie krátkodobých výpadkov sieťového napájania a zároveň prispievajú k bezpečnému vypnutiu v prípade výpadku.

Ak však aj napriek všetkým opatreniam predsa len dôjde k prestoju stroja, v oblasti spracovania potravín a primárneho balenia to bezprostredne ohrozí kvalitu potravín a v najhoršom prípade to môže viesť k strate celej výrobnej šarže. Prestoj v oblasti balenia vedie k tomu, že nie je možné dodržať vysoké frekvencie výrobných taktov a expedovať dohodnuté množstvá produktov v stanovených termínoch. To vedie k vzniku ďalších problémov v dodávateľskom reťazci na ceste ku koncovému zákazníkovi.

V prípade výskytu chyby sa teda najväčší dôraz kladie na rýchle reakčné časy. Siahodlhé hľadanie chýb je neakceptovateľné. Spoločnosť Murrelektronik ponúka rôzne nástroje na rýchle a účinné diagnostikovanie a odstraňovanie chýb. Naše motto: Chyby treba nájsť, nie hľadať!

Či už ide o napájanie elektrickou energiou alebo automatizačnú techniku, produkty od spoločnosti Murrelektronik sú vybavené komplexnými funkciami diagnostických hlásení, ktoré uľahčujú vyhľadávanie chýb. Vstupno-výstupné systémy disponujú rôznymi funkciami počnúc jednoduchou diagnostickou funkciou v podobe indikátora LED pri konektorovom mieste a končiac posielaním podrobných informácií o chybách do ovládania prostredníctvom prevádzkovej zbernice. Systémy napájania elektrickým prúdom a systémy rozdeľovania prúdu odosielajú do ovládania diagnostické hlásenia prostredníctvom kontaktov poplašnej signalizácie.

Ešte o krok ďalej sú nové diagnostické nástroje podľa koncepcie Priemysel 4.0, ktoré dokážu ukázať odchýlky, ako napríklad zvýšenú spotrebu prúdu alebo pokles napätia pod požadovanú hodnotu, pomocou virtuálneho zobrazenia v mobilnom telefóne alebo tablete.

Produktové novinky

Cube67 Diagnostics Gateway: Diagnostics Made Easy

Murrelektronik's Cube fieldbus system offers extensive diagnostic options. A new diagnostics...  Viac

Produktové novinky

Mico Pro: Current Monitoring Modularized to the Maximum Effect

Mico Pro is the new and innovative current monitoring system from Murrelektronik. The modular...  Viac

Produktové novinky

Easy Access

The front panel interfaces Modlink MSDD from Murrelektronik provide uncomplicated and safe access...  Viac

Produktové novinky

A New Dimension of Decentralized Power Supply

The innovative Emparro67 Hybrid switch mode power supply unit is an all-rounder with many powerful...  Viac

Produktové novinky

Installation as easy as closing the handle

Connecting machine components is easier now with the Modlink Vario Square, Murrelektronik's...  Viac

Produktové novinky

Less effort, less trouble

No other system within industrial automation will provide larger payback like passive distribution...  Viac

Produktové novinky

Emparro® 3~ Premium Power

Murrelektronik's Emparro family has a new member. The newly developed Emparro 3-phase power...  Viac

Produktové novinky

MICO+ Even more options

MICO+ is the latest member of the MICO family. With appealing features and even more options.  Viac

Produktové novinky

Maximum System Availability

Emparro Cap is Murrelektronik's new buffer module for maximum system availability. The module...  Viac

Produktové novinky

MB Redundancy Balance – Share the Load

Maximum machine availability is an important factor for success in industrial processes. To...  Viac