Murrelektronik

Nachádzate sa tu: Domov / Odvetvia / Food & Beverage and Packaging / Prehľad

Balenie potravín a nápojov:

Vysoký výstupný výkon, minimálna energetická náročnosť

Spoľahlivé a účinné výrobné zariadenie s konštantne vysokým výstupným výkonom zohráva mimoriadne dôležitú úlohu nielen pri samotnej výrobe potravín, ale aj počas následných činností primárneho, sekundárneho alebo koncového balenia tovarov.

Podniky sa snažia o elimináciu drahých prestojov. Veľkú úlohu zohráva zároveň aj spotreba energie. Energeticky účinné produkty prispievajú k dodržiavaniu prísnych cieľov klimatickej ochrany, ktoré stanovila EÚ pre výrobné zariadenia.

Produkty používané v mokrých prevádzkach musia spĺňať najvyššie požiadavky na hygienu, možnosti čistenia a tesnosť. Musia sa vyznačovať robustnosťou, bezpečnosťou, čo najkompaktnejšou konštrukciou a dlhou životnosťou.

Zároveň platí, že výrobcovia strojov čelia v záujme dosiahnutia čo najhospodárnejšieho spôsobu práce výzve v podobe navrhovania koncepcií strojov s čo možno najvyšším stupňom modularity, pretože iba tak dokážu ponúknuť správne riešenia s cieľom vyhovieť najrozmanitejším požiadavkám zákazníkov.

Prijímame tieto výzvy a ponúkame vám vhodné riešenia, ktoré sú prispôsobené špeciálnym požiadavkám v odvetví potravín, nápojov a baliacich technológií.

POŽIADAVKY TRHU

  • Vysoká spoľahlivosť
  • Nízka spotreba energie
  • Modularita
  • Robustné produkty
  • Kompaktná konštrukčná šírka
  • Hygienický dizajn

SPOLOČNOSŤ MURRELEKTRONIK PONÚKA:

  • Univerzálne systémové riešenia
  • Rozsiahle možnosti diagnostiky
  • Vysoká energetická účinnosť
  • Dizajn a materiály v súlade s nariadeniami organizácií ECOLAB/FDA

Naše riešenia pre potravinárske odvetvie

Riešenia týkajúce sa automatizácie

Dobré inštalačné koncepcie spájajú hospodárnym spôsobom všetky vstupné a výstupné body zariadenia alebo stroja s ovládaním. Definície hospodárnosti v potravinárskom a baliacom priemysle sa však môžu značne odlišovať v závislosti od konkrétneho odvetvia, keďže môžu platiť úplne rozdielne požiadavky.Viac

Riešenia týkajúce sa procesnej bezpečnosti a vykonávania údržby

Prevádzková dostupnosť stroja je v potravinárskom a baliacom priemysle prvoradá. V potravinárskom a baliacom priemysle treba bezpodmienečne zabrániť dlhým prestojom počas vykonávania prestavby, či dokonca výpadkom strojov, pretože takéto situácie majú za následok bezprostredné finančné straty!Viac

Riešenia týkajúce sa napájania elektrickou energiou

V potravinárskom priemysle je energia potrebná pre najrôznejšie odvetvia. Medzi nákladovo najnáročnejšie aplikácie patria chladiarenské procesy (chladiarenské a mraziarenské zariadenia), preprava, plnenie a energeticky náročné stroje vo výrobe. Z aktuálnych štúdií vyplýva, že náklady na energie v rámci výrobného priemyslu sa nachádzajú na treťom mieste spomedzi všetkých prevádzkových nákladov.Viac

Riešenia v oblasti hygienického dizajnu

Keď ide o hygienu, čistotu a ochranu proti korózii, v potravinárskom priemysle neplatia žiadne kompromisy. Špina sa musí dať poľahky odstrániť a nesmie sa usádzať. Požiadavky týkajúce sa hygieny a trvácnosti, ktoré platia pre stroje a zariadenia, sa neustále stupňujú.Viac

Produktové novinky:

MB Redundancy Balance – Share the Load  Viac

Produktové novinky:

Maximum System Availability  Viac

Produktové novinky:

Emparro – Simply the Best  Viac

Produktové novinky:

MICO+ Even more options  Viac

Produktové novinky:

Maximum Energy Efficiency Effects  Viac

Produktové novinky:

Emparro67: Power Supply in the Field  Viac

Produktové novinky:

We Found the Perfect Solution For Us  Viac

Produktové novinky:

What is the easiest way to get the apple into the bottle?   Viac

Produktové novinky:

Cube20S – Small, Fast and Safe  Viac

Produktové novinky:

MVP12 Steel: 100% Clean, 100% Simple  Viac

Produktové novinky:

MICO modules approved for NEC Class 2  Viac

Produktové novinky:

Emparro® 3~ Premium Power  Viac

Produktové novinky:

Industrial Ethernet Connectors: The largest selection  Viac

Produktové novinky:

Less effort, less trouble  Viac

Produktové novinky:

Emparro67: Power Supply in the Field  Viac

Produktové novinky:

Installation as easy as closing the handle  Viac

Produktové novinky:

A New Dimension of Decentralized Power Supply  Viac

Produktové novinky:

Easy Access  Viac

Produktové novinky:

Mico Pro: Current Monitoring Modularized to the Maximum Effect  Viac

Produktové novinky:

Cube67 Diagnostics Gateway: Diagnostics Made Easy  Viac