Murrelektronik

Nachádzate sa tu: Domov / Novinky / Tlačové správy / Tlačové správy / Detail page

Tlačové správy

feb 21, 2017

Diagnostická brána Cube67. Uľahčená diagnostika

Zbernicový systém Cube od Murrelektronik ponúka rozsiahle možnosti diagnostiky. Nová diagnostická brána prístup k týmto dátam ešte viac zjednodušuje. Toto riešenie sa ľahko implementuje, v prípade chyby sa postará o jasné hlásenie a vďaka rýchlemu odstráneniu chýb umožňuje vysokú disponibilitu strojov a zariadení.

Systém Cube od Murrelektronik je výkonný decentralizovaný zbernicový systém, ktorý sa používa v mnohých strojoch a zariadeniach. Má modulárnu štruktúru a inštalačné koncepty sa dajú ušiť presne na mieru konkrétnym požiadavkám aplikácie s veľkým množstvom vstupných, výstupných a zmiešaných modulov a so širokou paletou funkčných modulov (napr. IO Link, RS 485 atď.). Cez systémové vedenie sa prenášajú nielen komunikačné dáta, ale aj napájacie napätia, pričom k štyrom káblom jedného uzla zbernice sa dá pripojiť až 32 modulov. Rozhodujúcimi výhodami systému Cube sú zástrčné prípojky, kompletne zaliate moduly, výrazná multifunkčnosť kanálov a rozsiahle možnosti diagnostiky.

Na vyhodnotenie dát diagnostiky a ich využitie bolo doteraz potrebné rozsiahle programovanie. Pretože rôzne riadenia si vyžadujú iné diagnostické koncepty, táto práca sa musela často vykonávať pre každé zariadenie odznova. Pri rôznych riadeniach sa celkový rozsah diagnostiky nedal až dodnes úplne vyčerpať. A z toho vyplýval problém: Chyby sa nedali dostatočne rýchlo lokalizovať a v najhorších prípadoch vznikali dlhé odstávky. To stálo čas, peniaze a nervy.

Ale s tým je teraz koniec!

S novou diagnostickou bránou Cube67 máte k dispozícii praktický nástroj, ktorý diagnostické dáta zo systému Cube načíta tým najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom a dáva vám ich k dispozícii.

Táto diagnostická brána je vďaka svojej robustnej konštrukcii a zaručenému kompletnému zaliatiu určená na používanie v surovom priemyselnom prostredí. Zapája sa do línie medzi zbernicové uzly Cube a (až) štyri káble. Diagnostická brána je spojená s komunikačnou úrovňou cez štandardné ethernetové rozhranie.

Kompletné znázornenie topológie

Po spustení systému Cube si diagnostická brána odčíta celú topológiu a potom celú procesnú komunikáciu a všetky diagnostické hlásenia. Modul vizuálne pripraví všetky dáta a všetky informácie - bez ohľadu na riadenie alebo dodatočný softvér - znázorní rovnakým spôsobom v každom prehliadači a takisto nezávisle od platformy. K týmto dátam sa teraz môže dostať každý, kto má oprávnenie na prístup do komunikačnej siete, napríklad na HMI, tablete alebo na počítači, ktorý je nainštalovaný na velíne.

Na obrazovke sa usporiadanie modulov automaticky znázorní ako prehľadná topológia a okrem toho aj v tabuľkovej forme. Vyšlú sa do nej všetky procesné dáta, ako napríklad stavy spínania jednotlivých vstupov a výstupov. V topológii aj v prehľadnej tabuľkovej forme sú zobrazené aj diagnostické hlásenia systému.

Veľkou výhodou nástroja je jeho diagnostická pamäť (denník). Zaznamenáva "prchavé chyby", ktoré sa vyskytujú len dočasne, napr. keď sa pri zlomenom kábli vo vedení reťazca stráca pri určitom uhle jazdy kontakt alebo keď sa snímač "prehrieva" stále v určitý čas dňa následkom slnečného žiarenia. "Prchavú" chybu, ktorá už neexistuje akútne, riadenie nezobrazuje. Je kvázi "odstránená". A to je zle, pretože takáto chyba býva často predzvesťou nabaľujúceho sa väčšieho problému.

Názvy modulov a chybové hlásenia v nekódovanom texte

Nástroj poskytuje prehľadnú tabuľku vo formáte CSV, ktorá obsahuje prehľad modulov a komponentov a takisto vstupy a výstupy načítaného inštalačného riešenia. V tejto tabuľke môžete zadávať názvy komponentov a spravovať označenia všetkých možných chýb v nekódovanom texte. Táto tabuľka sa znova importuje a nástroj potom použije tieto názvy a označenia.

Užívateľ tak v topologickom znázornení aj v tabuľkovom zozname nedostáva "šifrované" chybové hlásenia, ale jasné správy ako napríklad "Skrat na hydraulickom agregáte" alebo "Zlomený drôt na analógovom snímači zástrčky 2 podávacej jednotky". S takouto informáciou nájdete chybu veľmi rýchlo!

A aby ste ju aj rýchlo odstránili, môžete prostredníctvom súboru CSV importovať do systematiky pokyny s konkrétnymi návrhmi riešení, napr. "Zatvoriť ventil" alebo "Vymeniť vedenie". V ideálnom prípade sa v tabuľke zobrazí aj číslo dielu na výmenu. Zrýchľuje to odstraňovanie chýb.

Protokolové dáta diagnostickej brány Cube67 si môžete uložiť na odoslanie alebo na štatistické skúmanie. Ponúka to napríklad možnosť počítania spínacích cyklov vstupov a výstupov a tieto informácie môžete použiť na štruktúrovanú údržbu v pravidelných intervaloch. Dáta sa cez výmenný formát dajú použiť aj v iných systémoch a priamo prepojiť do rôznych aplikácií ako napr. systémy EPR alebo cloud.

Rôzne možnosti použitia

Z diagnostickej brány Cube67 majú osoh rôzni účastníci procesu životného cyklu strojov a zariadení, napríklad:

  • spúšťač zariadenia, ktorý si s diagnostickou bránou posvieti na topológiu a včasne rozpozná skraty alebo chyby topológie (čiže rozdiely medzi žiadanou a skutočnou konfiguráciou). Modul je skvelým pomocníkom aj pri skúškach IO.
  • servisný personál strojárenskej alebo konštrukčnej spoločnosti, ktorý vďaka dočasnej integrácii diagnostickej brány dokáže rýchlo lokalizovať chyby a v zmysle vysokej disponibility stroja ich šikovne odstrániť. Trvalá integrácia je takisto zaujímavá na to, aby ste mohli získať diaľkový prístup do stroja alebo zariadenia a podľa toho napríklad riadiť na diaľku elektrikára, ktorý je práve na mieste.
  • prevádzkovateľ stroja alebo zariadenia, ktorý vloží diagnostickú bránu natrvalo a môže včasne reagovať na nabaľujúce sa problémové situácie. V optimálnom prípade má vo svojej systematike pripojené postupy pre prípad chyby a montér môže už cestou k stroju vziať zo skladu správny náhradný diel.

Alexander Hornauer a Michael Engel