Murrelektronik

Nachádzate sa tu: Domov / Novinky / Tlačové správy / Tlačové správy / Detail page

Tlačové správy

dec 19, 2016

Mico Pro: Maximálne modularizované monitorovanie prúdu

Mico Pro je nový a inovatívny systém na monitorovanie prúdu od Murrelektronik. Modulárna konštrukcia umožňuje presné prispôsobenie systémov na ich konkrétnu aplikáciu, čo ponúka výhodný pomer nákladov a výnosov pri maximálnej úspore miesta. Patentovaný postup vypínania zabezpečuje tú najvyššiu disponibilitu strojov. Ďalšou výhodou je integrovaný koncept rozloženia potenciálu, ktorý výrazne znižuje množstvo kabeláže v skriňovom rozvádzači.

Napájacie systémy sú srdcom strojov a zariadení, ich spoľahlivosť musí byť maximálna. Mico Pro je toho zárukou. Inteligentný systém na monitorovanie prúdu od Murrelektronik dôsledne monitoruje všetky záťažové a riadiace prúdy a včas rozpozná kritické momenty. Mico Pro signalizuje hraničné záťaže a účelovo vypne chybné kanály. Postup vypínania je patentovaný a riadi sa základným pravidlom: "čo najneskôr ako sa dá, ale hneď ako je potrebné." Mico Pro dokáže rozpoznať aj "prechodné chyby".

Mico Pro je modulárny systém pre prevádzkové napätie 12 a 24 V DC. Z mnohých modulov Mico Pro sa vyberú vhodné komponenty a s výkonovým modulom sa bez použitia náradia zastrčia do uzatvoreného systému. Môžete pri tom voliť moduly s jedným, dvomi alebo štyrmi výstupnými kanálmi. Majú šírku iba 8, 12 alebo 24 milimetrov, čo vám dostatočne ušetrí miesto."

Fixné moduly" majú vypínacie prúdy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevne nastavené. Na "flex moduloch" sa dá vypínací prúd nastaviť od 1 do 10 A, resp. 11 až 20 A. Zvyšuje to flexibilitu a znižuje potrebu variantov. Jednotlivé moduly zväzku systému sa navyše dajú kedykoľvek bez námahy vymieňať.

Mico Pro má integrovaný koncept rozloženia potenciálu pre +24 (resp. +12) a 0 V, čím výrazne zjednodušuje kabeláž v skriňovom rozvádzači. Každý kanál má možnosti pripojenia pre +24 V a 0 V. S dodatočnými rozkladačmi potenciálu sa ku každému kanálu Mico dá pripojiť až 2 x 12 potenciálov.

Inovatívny premosťovací systém, ktorý sa skladá z dvoch prípojníc a bočných pružinových kontaktov na kontaktovanie diagnostických a riadiacich signálov, má jednoduchú obsluhu. Je nadimenzovaný na celkový prúd do 40 A. Všetky vstupy a výstupy systému sú vybavené so zástrčnými pružinovými svorkami. Predná strana Mico Pro nie je nikdy zakrytá káblami alebo vedeniami; užívateľ postrehne označenia a stavy LED na prvý pohľad.

Diagnostické funkcie majú v Mico Pro veľký význam. Každý kanál má na prístroji svoj stavový LED indikátor a digitálne signály hlásení sa okrem toho dajú poslať do riadenia. Výkonový modul Mico Pro poskytuje hromadnú diagnostiku celého systému a nastaviteľné moduly flex navyše dodávajú diagnostické signály precízne na kanály.

LED na jednotlivých kanáloch indikujú stavy v zelenej a červenej farbe. Po dosiahnutí 90 % vypínacieho prúdu sa rozbliká zelená LED a vyšle sa digitálny signál hlásenia. Po prekročení vypínacieho prúdu vypne Mico Pro okamžite a účelovo dotknutý kanál. Bliká zelená LED a aj v tomto prípade sa vyšle signál hlásenia. Kanál sa dá znova aktivovať cez riadiaci signál alebo stlačením tlačidla. Ak potrebujete vykonať údržbu, kanály sa dajú vypnúť aj manuálne.

Vďaka funkcii spínania jednotlivých kanálov cez signál SPS sa u modulov flex dajú zapínať a vypínať časti zariadení. Dajú sa realizovať nielen krátke spínacie frekvencie (do 10 Hz), ale aj dlhšie časy.

Mico Pro sa dá štruktúrovať kaskádovito. To znamená, že k jednému kanálu Mico sa dá pripojiť ďalšia stanica Mico Pro. Hlavne pri aplikáciách s decentralizovaným konceptom skriňových rozvádzačov to predstavuje výraznú výhodu z pohľadu nákladov a inštalácie.