Faktor úspechu dátovej logistiky | Murrelektronik
Tvarujeme budúcnosť technológií: Spracovanie informácií

Faktor úspechu dátovej logistiky

Maximálna dostupnosť

Rozhodujúcim faktorom pre úspornosť strojov a zariadení je ich maximálna disponibilita. Najlepší hospodársky zisk podniku sa dosahuje maximálnou spoľahlivosťou a možnosťou plánovania.

Tvarujeme budúcnosť technológií: Príklad spracovania informácií prostredníctvom diagnostickej brány Cube67
Tvarujeme budúcnosť technológií: Príklad spracovania informácií prostredníctvom diagnostickej brány Cube67
Tvarujeme budúcnosť technológií: Príklad spracovania informácií prostredníctvom diagnostickej brány Cube67

Minimalizácia prestojov

Pre maximálnu dostupnosť je potrebné stroje a zariadenia navrhnúť tak, aby sa doby prestojov – plánovaných aj neplánovaných – redukovali na absolútne minimum. Vyžaduje si to stratégiu prediktívnej údržby a najkratších reakčných dôb v prípade nepredvídaného výpadku stroja.

Na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné rozsiahle diagnostické funkcie a vhodná dátová infraštruktúra, aby bolo možné vždy získať podrobný obraz o stave strojov a systémov. V moderných inštalačných konceptoch neexistuje vo všeobecnosti nedostatok diagnostických, procesných údajov alebo tiež údajov o parametroch. Rozsiahla senzorika zaznamenáva veľa nameraných údajov. S inštalačnými konceptami orientovanými do budúcnosti, ktoré pracujú na báze priemyslového Ethernetu, sa dajú realizovať tiež koncepty, ktoré sú k dispozícii v rámci diagnostických údajov „Preventívna údržba“, s ktorou už dokážu reagovať prevádzkovatelia strojov a zariadení, ak sa zobrazí potrebná údržba.

V čom teda spočíva výzva?

Správne údaje musia byť v správnom okamihu v správnom zobrazení a optimálnej kvalite informácií u správneho kontaktného partnera, samozrejme na celom svete.

Zjednodušene povedané: Dátová logistika musí sedieť!

Ako to však vyzerá v každodennom živote?

Pri plánovaní a spúšťaní do prevádzky sa nevenuje vždy potrebná pozornosť diagnostickým funkciám. Krátkodobo sú dôležitejšie iné veci – často tlačí termín dodania. Nikto nespochybňuje, že by sa mali programovať udržateľné diagnostické funkcie, ale v praxi sa to zriedka realizuje, pretože implementácia musí byť vykonávaná odlišne pre každý zbernicový protokol, resp. pre protokol priemyselného Ethernetu, čo možnosť realizácie ešte sťažuje. Takto nie je možné využiť plný potenciál priebežnej diagnostiky. Jednoznačným sa to väčšinou stáva vtedy, keď sa objaví prvá chyba a hľadanie príčiny sa stáva „nekonečnou odyseou“.

Z tohto dôvodu existuje pre zbernicový systém Cube67 od spoločnosti Murrelektronik – ktorý je modulárny, flexibilný a veľmi cenený – mimoriadne praktická súčiastka: Diagnostická brána Cube67.​​​​​​​

Perfektná dátová logistika s diagnostickou bránou Cube67

Zbernicový systém Cube od spoločnosti Murrelektronik ponúka obsiahle diagnostické možnosti. Diagnostická brána Cube67 umožňuje technológii Plug & Play prístup k týmto údajom prostredníctvom rozhrania Ethernet. Toto riešenie sa dá jednoducho implementovať, stará sa o jasné pokyny v prípade chyby a umožňuje vysokú disponibilitu stroja.

  • S diagnostickou bránou Cube67 technici pri uvádzaní do prevádzky preskúmajú topológiu systému Cube a včas rozpoznajú chyby pri inštalácii.
  • Servisný personál výrobcov strojov a zariadení lokalizuje chyby dočasnou integráciou diagnostickej brány Cube67. Je to tiež perfektné riešenie pri preberacích testoch strojov. Trvalá integrácia je tiež zaujímavá pre využitie diaľkového prístupu napr. na vydávanie inštrukcií elektrikárovi pri stroji.
  • Prevádzkovateľ stroja alebo zariadenia, ktorý využíva diagnostickú bránu Cube67 trvalo, môže včas reagovať na problémové situácie. V optimálnom prípade zahrnul pokyny na riešenie poruchy – a montér môže vyzdvihnúť zo skladu správny náhradný diel.

Biela kniha na stiahnutie

Jednoducho vyplňte formulár a získajte prístup do oblasti sťahovania

Zadajte výsledok výpočtu vyššie.
captcha
* povinné pole
Dobrý deň
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...